Datorteknik, grundkurs

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Welcome to the course Computer Hardware Engineering!

Spring 2017 edition

In this course, you will learn how a computer system is constructed. After that the course finished, you will have a fundamental understanding of how a processor is constructed, how a computer execute machine code, and how memory hierarchies affect execution time. You will also learn the basic principles of parallel computation. At the laboratory exercises, you will write assembly and C code, see how programs are executed on an embedded hardware platform, and construct a functional single-cycle processor in a simulation environment. Finally, in groups of two students, you will construct a mini-project on a real embedded platform.

Questions?

If you have any questions about the course, please send an email to is1200@ict.kth.se (the emails will be forwarded to the teachers that are responsible for the course). If you have specific questions about course registration, send an email to studentexp@ict.kth.se. If you have any other feedback or comments, do not hesitate to send an email directly to David Broman, dbro@kth.se, who is the examiner for the course.

Welcome!

David Broman

Lärare

Feedback Nyheter