Embedded Systems

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kurswebben i IS1300 Inbyggda system!

Alla dokument som rör kursen kommer att finnas tillgängliga via denna kurswebb. Kurs-PM, Lab-PM och uppgifter till studentövningarna hittar du under Kursdokument. I kursplaneringen kommer jag att lägga upp powerpoint-presentationer och kompletterande material till föreläsningarna.

Om du vill ställa en fråga som rör kursen och som kan vara av allmänt intresse kan du ställa frågan i detta forum. Jag svarar då så snart jag kan. Om någon student på kursen har svaret på frågan så är det fritt fram att skriva svar eftersom det är ett öppet forum.

Jag kommer att parallellt använda Canvas i kursen eftersom KTH från och med nästa läsår kommer att använda Canvas för alla kurser. Anmälningar till lab och redovisningar gör du i Canvas.

Länk till kursen i Canvas https://kth.instructure.com/courses/7700

Välkommen till kursen! /BM

Teachers

New event

Fri 17 apr 14:00-17:00 Omtenta Location: Ka-303

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News