Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Embedded Systems

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kurswebben i IS1300 Inbyggda system!

Alla dokument som rör kursen kommer att finnas tillgängliga via denna kurswebb. Kurs-PM, Lab-PM och uppgifter till studentövningarna hittar du under Kursdokument. I kursplaneringen kommer jag att lägga upp powerpoint-presentationer och kompletterande material till föreläsningarna.

Om du vill ställa en fråga som rör kursen och som kan vara av allmänt intresse kan du ställa frågan i detta forum. Jag svarar då så snart jag kan. Om någon student på kursen har svaret på frågan så är det fritt fram att skriva svar eftersom det är ett öppet forum.

Jag kommer att parallellt använda Canvas i kursen eftersom KTH från och med nästa läsår kommer att använda Canvas för alla kurser. Anmälningar till lab och redovisningar gör du i Canvas.

Länk till kursen i Canvas https://kth.instructure.com/courses/7700

Välkommen till kursen! /BM

Teachers