Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Discrete Mathematics

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Detta är en grundläggande kurs i diskret matematik som innehåller kombinatorik, heltalsaritmetik, elementär algebra och grafteori. Undervisningen är problemorienterad med datorstöd.

Teachers