News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

August 2012
under
HT 2012, 50540
Scheduling staff created event 23 January 2012
Tommy Enefalk removed his/her comment
Tommy Enefalk removed his/her comment
Tommy Enefalk removed his/her comment
commented 28 August 2012

Systemet med kommentarer funkade inte riktigt som jag trodde, så det är därför jag har skapat och raderat en massa kommentarer. I alla fall undrar jag som sagt om det är någon akademisk kvart för dem som har labbgenomgång kl 8 imorgon. Beklagar om jag har missat någon information.

 
under
HT 2012, 50540
Scheduling staff created event 23 January 2012
Scheduling staff edited 14 August 2012

FreTorsdag 54 oktober 2012 kl 13:00 - 18:00

 
under
HT 2012, 50540
Scheduling staff created event 24 January 2012
Scheduling staff edited 14 August 2012

a, c, b

 
under
HT 2012, 50540
Scheduling staff created event 23 January 2012
Scheduling staff edited 14 August 2012

FreMåndag 217 september 2012 kl 13:00 - 18:00

 
under
HT 2012, 50540
Scheduling staff created event 24 January 2012
Scheduling staff edited 14 August 2012

a, c, b

 
under
HT 2012, 50540
Scheduling staff created event 23 January 2012
Scheduling staff edited 14 August 2012

TorOnsdag 65 september 2012 kl 13:00 - 18:00

 
under
HT 2012, 50540
Scheduling staff created event 23 January 2012
Scheduling staff edited 14 August 2012

a, c, b

 
under
HT 2012, 50540
Scheduling staff created event 23 January 2012
Scheduling staff edited 14 August 2012

a, c, b

Brandövning för CKEMV1. Sal K1.

Scheduling staff edited 24 November 2012

K1 (K1 , Teknikringen 56)

 
under
HT 2012, 50540
Scheduling staff created event 23 January 2012
Scheduling staff edited 14 August 2012

FreTorsdag 76 september 2012 kl 13:00 - 18:00

 
under
HT 2012, 50540
Scheduling staff created event 23 January 2012
Scheduling staff edited 14 August 2012

V01, V11, V12

a, c, b

 
Feedback News