Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 34 2012 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Fri 24 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2012, 50540
Lecture Teachers: Johan Lind
Location: F2
Note: Föreläsning i labbsäkerhet. Obligatorisk närvaro!
Week 35 2012 Show in My Schedule
Mon 27 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2012, 50540
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: D1
Mon 27 aug 13:00-15:00 Laboration
HT 2012, 50540
Laboratory Group: a, b
Teachers: Johan Lind
Note: Brandövning för CKEMV1. Sal K1
Mon 27 aug 15:00-16:00 Laboration
HT 2012, 50540
Laboratory Group: a, b
Teachers: Johan Lind
Note: Brandövning för CKEMV1.
Tue 28 aug 10:00-12:00 Övning
HT 2012, 50540
Exercise Group: a, b
Location: E51, E52
Tue 28 aug 13:00-15:00 Laboration
HT 2012, 50540
Laboratory Group: e, d
Teachers: Johan Lind
Note: Brandövning för CBIOT1 och TIKED1. Sal K1.
Tue 28 aug 15:00-16:00 Laboration
HT 2012, 50540
Laboratory Group: e, d
Teachers: Johan Lind
Note: Brandövning för CBIOT1 och TIKED1.
Wed 29 aug 08:00-10:00 Laboration
HT 2012, 50540
Laboratory Group: a
Teachers: Johan Lind
1 comments
Wed 29 aug 08:00-10:00 Övning
HT 2012, 50540
Exercise Group: e, d
Location: E51, E52
Wed 29 aug 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2012, 50540
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: F2
Thu 30 aug 15:00-17:00 Laboration
HT 2012, 50540
Laboratory Group: b
Teachers: Johan Lind
Fri 31 aug 08:00-10:00 Övning
HT 2012, 50540
Exercise Group: a, b
Location: V01, V11
Fri 31 aug 08:00-10:00 Laboration
HT 2012, 50540
Laboratory Group: d
Teachers: Johan Lind
Fri 31 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2012, 50540
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: M1
Fri 31 aug 13:00-15:00 Övning
HT 2012, 50540
Exercise Group: e, d
Location: V01, V11
Fri 31 aug 15:00-17:00 Laboration
HT 2012, 50540
Laboratory Group: e
Teachers: Johan Lind
Week 36 2012 Show in My Schedule
Mon 3 sep 10:00-12:00 Workshop
HT 2012, 50540
Workshop
Location: E32, E33, E51, E52, ...
Mon 3 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2012, 50540
Exercise Group: a, b
Location: E51, E52
Mon 3 sep 13:00-18:00 Laboration
HT 2012, 50540
Laboratory Group: d
Tue 4 sep 13:00-18:00 Laboration
HT 2012, 50540
Laboratory Group: b
Tue 4 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2012, 50540
Exercise Group: e, d
Location: E51, E52
Wed 5 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2012, 50540
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: D1
Wed 5 sep 13:00-18:00 Laboration
HT 2012, 50540
Laboratory Group: a
Wed 5 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2012, 50540
Exercise Group: e, d
Location: E51, E52
Thu 6 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2012, 50540
Exercise Group: a, b
Location: E51, E52
Thu 6 sep 13:00-18:00 Laboration
HT 2012, 50540
Laboratory Group: e
Fri 7 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2012, 50540
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: F2
Week 37 2012 Show in My Schedule
Mon 10 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2012, 50540
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: F2
Wed 12 sep 08:00-10:00 Räknestuga
HT 2012, 50540
Math workshop Group: a, b
Location: Q34, Q36
Wed 12 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2012, 50540
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: F2
Wed 12 sep 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2012, 50540
Math workshop Group: e, d
Location: Q34, Q36
Thu 13 sep 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2012, 50540
Test Teachers: Tore Brinck
Location: Q21, Q22, Q24, Q26, ...
Thu 13 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2012, 50540
Exercise Group: a, b
Location: E51, E52
Thu 13 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2012, 50540
Exercise Group: e, d
Location: E51, E52
Fri 14 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2012, 50540
Exercise Group: a, b
Location: E51, E52
Fri 14 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2012, 50540
Exercise Group: e, d
Location: V01, V11
Week 38 2012 Show in My Schedule
Mon 17 sep 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2012, 50540
Test Teachers: Tore Brinck
Location: Q33, Q34, Q36
Mon 17 sep 10:00-12:00 Workshop
HT 2012, 50540
Workshop
Location: E32, E33, E51, E52, ...
Mon 17 sep 13:00-18:00 Laboration
HT 2012, 50540
Laboratory Group: e
Tue 18 sep 13:00-18:00 Laboration
HT 2012, 50540
Laboratory Group: d
Wed 19 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2012, 50540
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: D1
Wed 19 sep 13:00-18:00 Laboration
HT 2012, 50540
Laboratory Group: a
Thu 20 sep 13:00-18:00 Laboration
HT 2012, 50540
Laboratory Group: b
Thu 20 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2012, 50540
Exercise Group: e, d
Location: E51, E52
Fri 21 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2012, 50540
Exercise Group: a, b
Location: E51, E52
Week 39 2012 Show in My Schedule
Mon 24 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2012, 50540
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: F2
Wed 26 sep 08:00-10:00 Räknestuga
HT 2012, 50540
Math workshop Group: a, b
Location: Q34, Q36
Wed 26 sep 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2012, 50540
Math workshop Group: e, d
Location: Q34, Q36
Thu 27 sep 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2012, 50540
Test Teachers: Tore Brinck
Location: Q21, Q22, Q24, Q26, ...
Thu 27 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2012, 50540
Exercise Group: a, b
Location: E51, E52
Thu 27 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2012, 50540
Exercise Group: e, d
Location: E51, E52
Fri 28 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2012, 50540
Exercise Group: a, b
Location: E51, E52
Fri 28 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2012, 50540
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: D1
Fri 28 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2012, 50540
Exercise Group: e, d
Location: V01, V11
Week 40 2012 Show in My Schedule
Mon 1 oct 08:00-10:00 Workshop
HT 2012, 50540
Workshop
Location: E32, E33, E51, E52, ...
Mon 1 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2012, 50540
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: D1
Mon 1 oct 13:00-18:00 Laboration
HT 2012, 50540
Laboratory Group: b
Tue 2 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2012, 50540
Exercise Group: e, d
Location: E51, E52
Tue 2 oct 13:00-18:00 Laboration
HT 2012, 50540
Laboratory Group: a
Wed 3 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2012, 50540
Exercise Group: a, b
Location: E51, E52
Wed 3 oct 13:00-18:00 Laboration
HT 2012, 50540
Laboratory Group: d
Thu 4 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2012, 50540
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: F2
Thu 4 oct 13:00-18:00 Laboration
HT 2012, 50540
Laboratory Group: e
Week 41 2012 Show in My Schedule
Wed 10 oct 08:00-10:00 Räknestuga
HT 2012, 50540
Math workshop
Location: Q34, Q36
Week 42 2012 Show in My Schedule
Fri 19 oct 08:00-13:00 Tentamen
HT 2012, 50540
Examination Teachers: Tore Brinck
Location: M21, M22, M23, M24, ...
Feedback News