Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2016 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 29 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016 CBIOT
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: E2
Tue 30 aug 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2016 CBIOT
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: D1
Tue 30 aug 10:00-12:00 Övning
HT 2016 CBIOT
Exercise
Location: D41, D42
Wed 31 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016 CBIOT
Lecture Teachers: Mats Jansson
Location: D1
Note: Laboratoriesäkerhet, obl närv
Wed 31 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016 CBIOT
Lecture Teachers: Mats Jansson
Location: K1
Note: Brandskydd, obl närvaro
Wed 31 aug 15:00-16:00 Laboration
HT 2016 CBIOT
Laboratory Teachers: Mats Jansson
Note: Brandövning, obl närvaro
Fri 2 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2016 CBIOT
Laboratory Teachers: Mats Jansson
Note: Genomgång av lokaler, obl när
Fri 2 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2016 CBIOT
Exercise
Location: E52, E53
Week 36 2016 Show in My Schedule
Mon 5 sep 10:00-12:00 Workshop
HT 2016 CBIOT
Workshop Teachers: Mats Jansson
Location: D32, D33, D41, D42
Mon 5 sep 13:00-18:00 Laboration
HT 2016 CBIOT
Laboratory Teachers: Mats Jansson
Tue 6 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016 CBIOT
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: D1
Wed 7 sep 13:00-18:00 Laboration
HT 2016 CBIOT
Laboratory Teachers: Mats Jansson
Thu 8 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2016 CBIOT
Exercise
Location: E53
Note: Halvklass
Fri 9 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2016 CBIOT
Exercise
Location: D41
Note: Halvklass
Week 37 2016 Show in My Schedule
Mon 12 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016 CBIOT
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: F2
Wed 14 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016 CBIOT
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: D1
Wed 14 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2016 CBIOT
Exercise
Location: E52, E53
Thu 15 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2016 CBIOT
Exercise
Location: E36, E53
Thu 15 sep 10:00-12:00 Räknestuga
HT 2016 CBIOT
Math workshop
Location: E52, E53
Fri 16 sep 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2016 CBIOT
Test
Location: M31, M32, M35, M36
Week 38 2016 Show in My Schedule
Mon 19 sep 13:00-15:00 Workshop
HT 2016 CBIOT
Workshop Teachers: Mats Jansson
Location: D32, D33, D41, D42
Tue 20 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016 CBIOT
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: D1
Wed 21 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2016 CBIOT
Exercise
Location: D41, D42
Wed 21 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016 CBIOT
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: F2
Wed 21 sep 13:00-18:00 Laboration
HT 2016 CBIOT
Laboratory Teachers: Mats Jansson
Thu 22 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2016 CBIOT
Exercise
Location: E52, E53
Fri 23 sep 13:00-18:00 Laboration
HT 2016 CBIOT
Laboratory Teachers: Mats Jansson
Week 39 2016 Show in My Schedule
Mon 26 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016 CBIOT
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: D1
Tue 27 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2016 CBIOT
Exercise
Location: E53
Note: Halvklass
Tue 27 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2016 CBIOT
Exercise
Location: D41
Note: Halvklass
Wed 28 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2016 CBIOT
Exercise
Location: E52, E53
Wed 28 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016 CBIOT
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: F2
Thu 29 sep 13:00-15:00 Räknestuga
HT 2016 CBIOT
Math workshop
Location: V11
Note: Halvklass
Fri 30 sep 10:00-12:00 Räknestuga
HT 2016 CBIOT
Math workshop
Location: Q15
Note: Halvklass
Week 40 2016 Show in My Schedule
Mon 3 oct 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2016 CBIOT
Test
Location: L21, L51, L52
Mon 3 oct 10:00-12:00 Workshop
HT 2016 CBIOT
Workshop Teachers: Mats Jansson
Location: D32, D33, D41, D42
Tue 4 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2016 CBIOT
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: D1
Tue 4 oct 13:00-18:00 Laboration
HT 2016 CBIOT
Laboratory Teachers: Mats Jansson
Wed 5 oct 13:00-18:00 Laboration
HT 2016 CBIOT
Laboratory Teachers: Mats Jansson
Fri 7 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2016 CBIOT
Exercise
Location: V01, V11
Week 41 2016 Show in My Schedule
Tue 11 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016 CBIOT
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: F2
Thu 13 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2016 CBIOT
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: D1
Fri 14 oct 10:00-12:00 Räknestuga
HT 2016 CBIOT
Math workshop
Location: E52, E53
Week 43 2016 Show in My Schedule
Fri 28 oct 08:00-13:00 Tentamen
HT 2016 CBIOT
Examination
Location: D32, D34, D35, D41
Feedback News