News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

December 2016
under
HT 2016 CBIOT
Scheduling staff created event 24 May 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 15 December 2016

E32, E34

Scheduling staff edited 15 January 2018

E32, E341a87e2f3-ec2b-4703-9647-e3c157dfcd9e, 686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b

 
September 2016
under
HT 2016 CBIOT
Scheduling staff created event 13 April 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 15 January 2018

Q15cf0b8381-67ed-4195-8083-e3ffa2d0fbc1

 
under
HT 2016 CBIOT
Scheduling staff created event 13 April 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 15 January 2018

V11d3133a70-8732-48dc-bd33-90a9fe47fbb4

 
under
HT 2016 CBIOT
Scheduling staff created event 24 February 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 15 January 2018

E52, E5353c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c8, fac962af-eb76-4b02-945f-f2cda762c32c

 
under
HT 2016 CBIOT
Scheduling staff created event 15 February 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 15 January 2018

E53c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c8

 
under
HT 2016 CBIOT
Scheduling staff created event 15 February 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 15 January 2018

E36, E533a0a5528-e43c-4f3c-9e6e-85689d6b0ce6, 53c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c8

 
under
HT 2016 CBIOT
Scheduling staff created event 15 February 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 15 January 2018

D41b00b0a2d-3c51-4e87-84ef-fd0b8958712f

 
under
HT 2016 CBIOT
Scheduling staff created event 15 February 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 15 January 2018

E53c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c8

 
under
HT 2016 CBIOT
Scheduling staff created event 24 February 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

 
under
HT 2016 CBIOT
Scheduling staff created event 15 February 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 15 January 2018

D32, D34, D35, D41563b45b8-47cb-4857-8b54-e69439dbf99a, 8a6c61a6-b4e8-44f2-b2ed-ba796d71e767, b00b0a2d-3c51-4e87-84ef-fd0b8958712f, fc3d57ab-e4c9-4c57-98fe-f33cad823615

 
Feedback News