Chemistry of Materials

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkomna till Materialens kemi!

Välkomna till kursen Materialens Kemi för Civilingenjörsutbildningen inom Materialdesign! Under denna kurs kommer ni att få en bred introduktion till kemiområdet och därmed kunna tillgodogöra er en djupare förståelse för olika typer av materials uppbyggnad och applikationer. Kursen ger en stark grund för senare kurser inom polymerteknologi, termodynamik och metalliska material.

Kursmål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. Lösa problem inom områdena atomstruktur och bindningslära.
  2. Balansera kemiska reaktionsformler och lösa stökiometriska problem.
  3. Förklara termodynamiska begrepp och lösa termodynamiska problem.
  4. Diskutera material ur ett kemiskt perspektiv
  5. Utföra enklare kemiskt laboratoriearbete med hänsyn tagen till arbetsmiljö, säkerhetsföreskrifter och säker kemikaliehantering samt sammanställa och förmedla resultat  skriftligt på ett tydligt sätt.
  6. Reflektera kring information från ett vetenskapligt sammanhang och sammanfatta den för en specificerad målgrupp.

                               

Kursadministration

Examinator och kursansvarig:

Karin Odelius, e-mail: hoem@kth.se, tel: 790 8076

Teachers

Feedback News