Materials Chemistry and Properties

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursens syfte är att ge en bred och grundläggande kunskap om materialkemi som omfattar polymerer, fiberbaserade material, kompositer, hybridmaterial, optiska och elektroniska material. Kursen ger fördjupade kunskaper i att skapa, utveckla och analysera materialens struktur och egenskaper och omfattar såväl praktiska som teoretiska moment.

Teachers

Feedback News