Polymer Chemistry

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This course covers the most important polymerization reactions, focusing on their reaction mechanisms and kinetic aspects. Topics include step-growth polymerization, free radical and ionic chain polymerization, ring-opening polymerization, insertion and controlled addition polymerization. Each method presentation will cover the full spectrum from the theoretical understanding of detailed experimental procedures to examples of functional materials prepared by the specific method. Each lecture is closely integrated with class exercises and laboratory exercises.

Polymerizations are key reactions in a huge range of materials design processes for applications spanning over the entire width of products, from high tech to bulk consumer goods: polymers for the automotive, electronic, construction, packaging, textile, pharmaceutical, optical, and biomedical fields just to name a few.

Teachers

Feedback News