Biopolymers

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to the course!

Course goals

After finishing the course the student should be able to:

  • Explain and evaluate biopolymer properties based on their structure (at atomic, nano-, micro- and macro-level) and give their chemical structure.
  • Relate a specific biopolymer to biological structures in nature.
  • Describe the process and explain the material properties and environmental effects of biodegradation.
  • Reflect on the polymeric material choices for biomedical applications and pharmaceutical formulations.
  • Identify and discuss current environmental issues with a focus on the material’s impact in relation to the sustainable development objectives set by the community.
  • Suggest and discuss the choice of biopolymers vs. synthetic polymers suitable for common applications with respect to raw materials, energy aspects, material properties, function, environmental impact, waste management, ethical aspects and economy.

Course administration

Course coordinator: Emma Strömberg, email: emmast@kth.se; Francisco Vilaplana franvila@kth.se

Course examiner: Sigbritt Karlsson, email: sigbritt@kth.se

Course webpage

All of the course information is available on Canvas.

Teachers

Feedback News