Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2021 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 2 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Andra Dédinaité, Susanna Höglund Lenninger
Location: E51
Tue 2 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Susanna Höglund Lenninger
Location: D34
Week 45 2021 Show in My Schedule
Mon 8 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Susanna Höglund Lenninger
Location: D34
Tue 9 nov 14:00-16:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Susanna Höglund Lenninger
Location: D34
Wed 10 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Susanna Höglund Lenninger
Location: U21
Thu 11 nov 14:00-17:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Susanna Höglund Lenninger
Location: Q31
Fri 12 nov 09:00-16:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Mats Jansson, Katarina Ståhl Kaltea, Andra Dédinaité
Week 46 2021 Show in My Schedule
Mon 15 nov 13:00-16:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Susanna Höglund Lenninger
Location: E31
Tue 16 nov 10:00-12:00 Räknestuga
HT 2021
Math workshop Teachers: Susanna Höglund Lenninger
Location: V23
Wed 17 nov 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2021
Test Teachers: Susanna Höglund Lenninger
Location: V23, V35
Thu 18 nov 09:00-16:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Mats Jansson, Katarina Ståhl Kaltea, Andra Dédinaité
Fri 19 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Susanna Höglund Lenninger
Location: U21
Week 47 2021 Show in My Schedule
Mon 22 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Susanna Höglund Lenninger
Location: Q21
Tue 23 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Susanna Höglund Lenninger
Location: D34
Wed 24 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Susanna Höglund Lenninger
Location: D34
Wed 24 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Susanna Höglund Lenninger
Location: V23
Thu 25 nov 09:00-16:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Mats Jansson, Katarina Ståhl Kaltea, Andra Dédinaité
Fri 26 nov 09:00-16:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Mats Jansson, Katarina Ståhl Kaltea, Andra Dédinaité
Week 48 2021 Show in My Schedule
Mon 29 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Susanna Höglund Lenninger
Location: V33
Tue 30 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Susanna Höglund Lenninger
Location: D34
Wed 1 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Susanna Höglund Lenninger
Location: D34
Wed 1 dec 13:00-15:00 Räknestuga
HT 2021
Math workshop Teachers: Susanna Höglund Lenninger
Location: U41
Thu 2 dec 09:00-16:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Mats Jansson, Katarina Ståhl Kaltea, Andra Dédinaité
Fri 3 dec 09:00-16:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Mats Jansson, Katarina Ståhl Kaltea, Andra Dédinaité
Week 49 2021 Show in My Schedule
Mon 6 dec 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2021
Test Teachers: Andra Dédinaité
Location: Q21, Q31
Tue 7 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Andra Dédinaité
Location: V23
Wed 8 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Andra Dédinaité
Location: K51
Thu 9 dec 09:00-16:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Mats Jansson, Katarina Ståhl Kaltea, Andra Dédinaité
Fri 10 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Andra Dédinaité
Location: V33
Week 50 2021 Show in My Schedule
Mon 13 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Andra Dédinaité
Location: E51
Mon 13 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Andra Dédinaité
Location: K51
Tue 14 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Andra Dédinaité
Location: D34
Wed 15 dec 13:00-15:00 Räknestuga
HT 2021
Math workshop Teachers: Andra Dédinaité
Location: W42
Fri 17 dec 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2021
Test Teachers: Andra Dédinaité
Location: E51, K51
Week 2 2022 Show in My Schedule
Thu 13 jan 10:00-12:00 Räknestuga
HT 2021
Math workshop Teachers: Andra Dédinaité, Susanna Höglund Lenninger
Location: K51
Thu 13 jan 14:00-16:00 Räknestuga
HT 2021
Math workshop Teachers: Andra Dédinaité, Susanna Höglund Lenninger
Location: Q34
Week 3 2022 Show in My Schedule
Mon 17 jan 08:00-13:00 Tentamen
HT 2021
Examination Teachers: Andra Dédinaité, Susanna Höglund Lenninger
Location: K2, K51, K53
Feedback News