News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2020
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 8 May 2020

69cee270-c654-4da0-821d-4de34b9b2aafDistans

 
April 2020
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 23 March 2020

2ce773d5-3190-4588-8618-27ea2822000b

Online via Zoom

Scheduling staff edited 8 April 2020

Distans

 
March 2020
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 17 March 2020

SemWebinarium

f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebe

SemWebinarium

Scheduling staff edited 23 March 2020

_te_435313

Scheduling staff edited 26 March 2020

_te_435313Distans

 
Feedback News