Utveckla lärandet med betygskriterier

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

LH216V Utveckla lärandet med betygskriterier. För att underlätta för lärare att införa betygskriterier i sina kurser har KTH utvecklat en kortkurs på 1,5 hp. Alla KTH-lärare som vill veta mer om hur man kan införa målrelaterade betygskriterier och examination är välkomna att gå kursen, som bara består av tre undervisningstillfällen och två inlämningsuppgifter. I inlämningsuppgifterna utformar du målrelaterade betygskriterier och examination enligt betygskriterierna för din egen kurs som du kan tillämpa direkt när du ger kursen nästa gång.

LH216V Develop the Learning by Using Grading Criteria. A course in teaching and learning in higher education directed to KTH teachers. The aim of the course is that the course participant should be able to use outcomes based criterion-referenced grading criteria and assessment aligned to the criteria in his or her own courses.

Link to REGISTRATION FORM.

Länk till kursrummet i Canvas

Upcoming course offering in English, 2019:
Meeting 1: 22 January 2019, 13:00-16:00
Meeting 2: 14 February 2019, 09:00-12:00
Meeting 3: 25 March 2019, 14:00-16:00

Kommande kursomgångar på svenska, 2019:
Träff 1: 11 april 2019, kl 09:00-12:00
Träff 2: 8 maj 2019, kl 08:30-11:30
Träff 3: 11 juni 2019, kl 14:00-16:00

Träff 1: 5 november 2019, kl 13:00-16:00
Träff 2: 10 december 2019, kl 13:00-16:00
Träff 3: 14 januari 2020, kl 14:00-16:00

Overview of all courses in Teaching and Learning in Higher Education

New KTH regulations regarding intended learning outcomes and grading criteria (in Swedish)

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter