Develop the Learning by Using Grading Criteria

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

LH216V Utveckla lärandet med betygskriterier. För att underlätta för lärare att införa betygskriterier i sina kurser har KTH utvecklat en kortkurs på 1,5 hp. Alla KTH-lärare som vill veta mer om hur man kan införa målrelaterade betygskriterier och examination är välkomna att gå kursen, som bara består av tre undervisningstillfällen och två inlämningsuppgifter. I inlämningsuppgifterna utformar du målrelaterade betygskriterier och examination enligt betygskriterierna för din egen kurs som du kan tillämpa direkt när du ger kursen nästa gång.

Kursen innehåller exempel på hur man kan ersätta salstenta med andra former av examination, även för kurser med många studenter.

LH216V Develop the Learning by Using Grading Criteria. A course in teaching and learning in higher education directed to KTH teachers. The aim of the course is that the course participant should be able to use outcomes based criterion-referenced grading criteria and assessment aligned to the criteria in his or her own courses.

The course will include examples on how to replace written exams with other forms of assessment, even for courses with large student groups.

LH216V is tailored for teachers at KTH. It is included in course offerings that meet KTH's requirement of 15 credits in academic teaching for employment or promotion to a teaching position.

Upcoming course offerings:
(Schema och anmälningsformulär finns även i kurskatalogen).

Kursomgång på svenska, period 2, 2021:
Träff 1: 25 oktober, kl 13:00-16:00
Träff 2: 8 december, kl 13:00-16:00
Träff 3: 13 januari 2022, kl 14:00-16:00
Anmälningsformulär höstterminen 2021

Course offering in English, period 4, 2022:
Meeting 1: 24 March, 13.00-16.00
Meeting 2: 6 May, 09.00-12.00
Meeting 3: 8 June, 14.00-16.00
Application form for spring semester 2022
will open 6 September

Link to the course room in Canvas.

Overview of all courses in Teaching and Learning in Higher Education

Teachers

Feedback News