Develop the Learning by Using Grading Criteria

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Upcoming course offerings/Kommande kursomgångar:

Course offering in English, period 4, 2022:
Meeting 1: 24 March, 13.00-16.00
Meeting 2: 29 April, 09.00-12.00
Meeting 3: 8 June, 14.00-16.00
Application form for spring semester 2022

Kursomgång på svenska, period 2, 2022:
Träff 1: 10 november, 13.00-16.00
Träff 2: 9 december, 13.00-16.00
Träff 3: 13 januari 2023, 14.15-16.00
Anmälningsformulär LH216V ht22

LH216V Utveckla lärandet med betygskriterier. För att underlätta för lärare att införa betygskriterier i sina kurser har KTH utvecklat en kortkurs på 1,5 hp. Alla KTH-lärare som vill veta mer om hur man kan införa målrelaterade betygskriterier och examination är välkomna att gå kursen, som bara består av tre undervisningstillfällen och två inlämningsuppgifter. I inlämningsuppgifterna utformar du målrelaterade betygskriterier och examination enligt betygskriterierna för din egen kurs som du kan tillämpa direkt när du ger kursen nästa gång.

Kursen innehåller exempel på hur man kan ersätta salstenta med andra former av examination, även för kurser med många studenter.

LH216V Develop the Learning by Using Grading Criteria. A course in teaching and learning in higher education directed to KTH teachers. The aim of the course is that the course participant should be able to use outcomes based criterion-referenced grading criteria and assessment aligned to the criteria in his or her own courses.

The course will include examples on how to replace written exams with other forms of assessment, even for courses with large student groups.

LH216V is tailored for teachers at KTH. It is included in course offerings that meet KTH's requirement of 15 credits in academic teaching for employment or promotion to a teaching position.

(Schema och anmälningsformulär finns även i kurskatalogen).

Link to the course room in Canvas 2021.

Overview of all courses in Teaching and Learning in Higher Education

Teachers

Feedback News