Kurs-PM (historik)

Kurs-PM beskriver hur undervisningen har lagts upp i olika kursomgångar. Nedan listas tidigare kurs-PM för alla kursomgångar som getts av kursen:

 1. Kurs-PM period 4 våren 2021 (engelska, på distans)
 2. Kurs-PM period 2 hösten 2020 (svenska, på distans)
 3. Kurs-PM period 4 våren 2020 (engelska, på distans)
 4. Kurs-PM period 2 hösten 2019 (svenska)
 5. Kurs-PM period 4 våren 2019 (svenska)
 6. Kurs-PM period 3 våren 2019 (engelska)
 7. Kurs-PM hösten 2018 (svenska)
 8. Kurs-PM våren 2018 (engelska)
 9. Kurs-PM hösten 2017 (engelska)
 10. Kurs-PM våren 2017 (engelska)
 11. Kurs-PM hösten 2016 (svenska)
 12. Kurs-PM period 4 våren 2016 (svenska)
 13. Kurs-PM period 3 våren 2016 (engelska)
 14. Kurs-PM hösten 2015 (engelska)
 15. Kurs-PM period 4 våren 2015 (svenska)
 16. Kurs-PM hösten 2014 (svenska)
 17. Kurs-PM period 4 våren 2014 (engelska)
 18. Kurs-PM period 3 våren 2014 (svenska)
 19. Kurs-PM hösten 2013 (svenska)
 20. Kurs-PM maj 2013 (svenska)
 21. Kurs-PM april 2013 (svenska)
 22. Kurs-PM mars 2013 (svenska)

Johan Flid Fridell created page 12 September 2016

Teacher Viggo Kann changed the permissions 19 June 2017

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News