Kurs-PM (historik)

Kurs-PM beskriver hur undervisningen har lagts upp i olika kursomgångar. Nedan listas tidigare kurs-PM för alla kursomgångar som getts av kursen:

 1. Kurs-PM period 4 våren 2020 (engelska, på distans)
 2. Kurs-PM period 2 hösten 2019 (svenska)
 3. Kurs-PM period 4 våren 2019 (svenska)
 4. Kurs-PM period 3 våren 2019 (engelska)
 5. Kurs-PM hösten 2018 (svenska)
 6. Kurs-PM våren 2018 (engelska)
 7. Kurs-PM hösten 2017 (engelska)
 8. Kurs-PM våren 2017 (engelska)
 9. Kurs-PM hösten 2016 (svenska)
 10. Kurs-PM period 4 våren 2016 (svenska)
 11. Kurs-PM period 3 våren 2016 (engelska)
 12. Kurs-PM hösten 2015 (engelska)
 13. Kurs-PM period 4 våren 2015 (svenska)
 14. Kurs-PM hösten 2014 (svenska)
 15. Kurs-PM period 4 våren 2014 (engelska)
 16. Kurs-PM period 3 våren 2014 (svenska)
 17. Kurs-PM hösten 2013 (svenska)
 18. Kurs-PM maj 2013 (svenska)
 19. Kurs-PM april 2013 (svenska)
 20. Kurs-PM mars 2013 (svenska)
Feedback News