Kurs-PM

LH 216V Utveckla lärandet med betygskriterier

Detta är en högskolepedagogisk kurs på 1,5 hp för KTH-lärare. Syftet med kursen är att kursdeltagaren ska lära sig att utforma målrelaterade betygskriterier och anpassa examinationen till dessa

Lärandemål för kursen

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna

 • redogöra för hur lärandemål, betygskriterier och examination hänger ihop,
 • formulera målrelaterade betygskriterier för en egen kurs,
 • föreslå hur examinationsmoment ska utformas så att de examinerar enligt uppställda betygskriterier,
 • kritiskt granska egna och andras uppställda betygskriterier,
 • redogöra för olika sätt att väga samman betyg till ett slutbetyg och vilka effekter dessa kan få.

Lärare

 • Anna-Karin Högfeldt, ECE, kursledare
 • Viggo Kann, CSC/ECE, lärare och examinator
 • Emma Lundkvist, Uppsala universitet, gästföreläsare
 • Sanna Bodemyr, CL-student, handledare
 • Ulrika Nilsson, CL-student, handledare

Schema

 • tisdag 14 januari 2014 kl 9-12, Salongen
  syftet med betygskriterier, lärandemål, examination, betygskriteriers utformning och anpassning till examination, KTHs regler
 • tisdag 4 februari 2014 kl 13-16, Salongen
  studentperspektiv på betygskriterier, studie om betygskriterier, betygskriterier i din egen kurs, testning och granskning av betygskriterier, sammanvägning av betyg, fallgropar och tips

Examination

 • Närvaro vid båda undervisningstillfällena.
 • Inlämningsuppgift 1, del 1 som lämnas in senast 30 januari 2014 kl 24.00.
 • Inlämningsuppgift 1, del 2, som lämnas in senast 11 februari 2014 kl 24.00.
 • Inlämningsuppgift 2, som lämnas in senast 25 februari 2014 kl 24.00

Kurslitteratur

Kursutvärdering

I slutet av första undervisningstillfället görs en tvåminuters miniutvärdering. I samband med inlämningsuppgift 2 görs en skriftlig utvärdering av hela kursen.

Feedback News