Kurs-PM

LH 216V Utveckla lärandet med betygskriterier

Detta är en högskolepedagogisk kurs på 1,5 hp för KTH-lärare. Syftet med kursen är att kursdeltagaren ska lära sig att utforma målrelaterade betygskriterier och anpassa examinationen till dessa

Lärandemål för kursen

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna

 • redogöra för hur lärandemål, betygskriterier och examination hänger ihop,
 • formulera målrelaterade betygskriterier för en egen kurs,
 • föreslå hur examinationsmoment ska utformas så att de examinerar enligt uppställda betygskriterier,
 • kritiskt granska egna och andras uppställda betygskriterier,
 • redogöra för olika sätt att väga samman betyg till ett slutbetyg och vilka effekter dessa kan få.

Lärare

 • Viggo Kann, CSC/ECE, kursledare och examinator
 • Anna-Karin Högfeldt, ECE, lärare
 • Emma Lundkvist, Uppsala universitet, gästföreläsare
 • Sanna Bodemyr, CL-student, handledare
 • Ulrika Nilsson, CL-student, handledare

Schema

 • torsdag 14 november 2013 kl 9-12, Salongen
  syftet med betygskriterier, lärandemål, examination, betygskriteriers utformning och anpassning till examination, KTHs regler
 • fredag 6 december 2013 kl 9-12, Salongen
  studentperspektiv på betygskriterier, studie om betygskriterier, betygskriterier i din egen kurs, testning och granskning av betygskriterier, sammanvägning av betyg, fallgropar och tips

Examination

 • Närvaro vid båda undervisningstillfällena.
 • Inlämningsuppgift 1 som lämnas in senast 4 december 2013 kl 24.00.
 • Inlämningsuppgift 2, del 1, som lämnas in senast 12 december 2013 kl 24.00.
 • Inlämningsuppgift 2, del 2, som lämnas in senast 20 december 2013 kl 24.00

Kurslitteratur

Kursutvärdering

I slutet av första undervisningstillfället görs en tvåminuters miniutvärdering. I samband med inlämningsuppgift 2 görs en skriftlig utvärdering av hela kursen.

Viggo Kann created page 24 October 2013

Teacher Viggo Kann changed the permissions 24 October 2013

Kan därmed läsas av lärare och ändras av lärare.

Teacher Viggo Kann changed the permissions 13 November 2013

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News