Kursdata & kursanalys

För att se hela tabellen tryck på pil-symbolen (Min/Max) på sidans högra hörn. Du ser då endast sidinnehållet och menyn göms. Tryck på pilarna igen för att få tillbaka menyn.

Kursen har två inlämningsuppgifter där den första kamratgranskas av två kursdeltagare och den andra bedöms och kommenteras av en lärare.

Kursen utvecklades 2013 av Viggo Kann på uppdrag av utbildningsutskottet, som en viktig del i införandet av målrelaterade betygskriterier på KTH. Kursen ingår i det högskolepedagogiska kursutbudet. Den är utformad för KTH-lärare men kan också tas av lärare på andra lärosäten.

Kursledare var 2013 Viggo Kann, 2014-2016 Anna-Karin Högfeldt och sedan 2017 Viggo Kann. Examinator har hela tiden varit Viggo Kann.

I april 2019 skickades en alumnenkät till alla som blev klara med kursen fram till och med 2018. 70 av 170 besvarade enkäten. Här är resultaten.

Kursomgång Examinator och kursansvarig Antal reg. studenter Examinationsgrad efter komplettering Förändringar som införs i årets kurs  Kursanalys 

period 4
2020

Viggo Kann 14 50% (7 av 14) Kursen har getts på distans.
Studentperspektivsmomentet flyttades från träff 2 till träff 3.
Ny kursbok: Biggs & Tang.

Kursanalys

Kursenkät

period 2
2019

Viggo Kann 14 57% (10 av 14) Modifierade betygskriterier för kursen.
Deadline för komplettering har tydliggjorts.

Kursanalys

Kursenkät

period 4
2019

Viggo Kann 16 56% (9 av 16) En formativ quiz på begrepp i kursen har införts efter första träffen.
Vi informerar tidigare om att man ska be om återkoppling på ens kriterier från en student till inlämning 2.
Vi ger en läsuppgift (från kursboken) också till träff 2.
Kursdata (kurskod, kurskod, poäng, antal studenter) ska ingå i inlämning 1.
Kursanalys
Kursenkät
period 3 2019 Viggo Kann 15 73% (11 av 15) Uppgift 2 utvidgad med reflektion om hur kriterierna ska användas i undervisningen och med återkoppling från en student. Kursenkät
Kursmöte
hösten 2018 Viggo Kann 15 73% (11 av 15) Kamratgranskning med Peergrade.io. Tydligare uppgiftsinstruktioner. Presentation om hur man kan arbeta med betygskriterier i undervisningen. Index till godaexempellistan. Kursenkät
våren 2018 Viggo Kann 23 78% (18 av 23) Förberedelseuppgift till träff 1. Inlämning av uppgift 1 tidigarelagd till en vecka före träff 2. Kursenkät
hösten 2017 Viggo Kann 17 59% (10 av 17) Tydligare kriterier för vad som bedöms i slutinlämningen. Kursanalys
Kursenkät
våren 2017 Viggo Kann 15 47% (7 av 15) En tredje träff då dom slutliga betygskriterierna diskuteras har införts. Kursanalys
hösten 2016 Viggo Kann,
kursansvarig Anna-Karin Högfeldt
11 64% (7 av 11) Kursinformationen har flyttats till Canvas.
hösten 2013 Viggo Kann 10 50%

Andra uppgiften har delats upp i två. Skriften Fallgropar och råd har utvidgats. Exempel på kriterier från pilotkurserna har lagts till. Uppgiftsinlämning görs nu på kurswebben.

Kursanalys

våren 2013
(3 omgångar)

Viggo Kann 36 53% Ny kurs Kursanalys

Johan Flid Fridell created page 12 September 2016

Teacher Viggo Kann changed the permissions 18 June 2017

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News