Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Wed 28 aug 08:00-09:00 Övrigt
HT 2019 LT1
Övrigt Teachers: Margareta Bergman
Note: Online - Canvas opens up, start up survey
Week 36 2019 Show in My Schedule
Wed 4 sep 09:00-15:00 Seminarium
HT 2019 LT1
Seminar Teachers: Margareta Bergman
Location: Salongen 1
Week 37 2019 Show in My Schedule
Wed 11 sep 09:00-15:00 Seminarium
HT 2019 LT1
Seminar Teachers: Margareta Bergman
Location: D31
Week 38 2019 Show in My Schedule
Wed 18 sep 10:00-12:00 Projektarbete
HT 2019 LT1
Projektarbete Teachers: Margareta Bergman
Note: Team meeting
Week 39 2019 Show in My Schedule
Wed 25 sep 09:00-15:00 Seminarium
HT 2019 LT1
Seminar Teachers: Margareta Bergman
Location: Salongen 1
Week 40 2019 Show in My Schedule
Wed 2 oct 10:00-12:00 Projektarbete
HT 2019 LT1
Projektarbete Teachers: Margareta Bergman
Note: Team meeting
Week 41 2019 Show in My Schedule
Wed 9 oct 09:00-15:00 Seminarium
HT 2019 LT1
Seminar Teachers: Margareta Bergman
Location: Salongen 1
Week 42 2019 Show in My Schedule
Wed 16 oct 10:00-12:00 Projektarbete
HT 2019 LT1
Projektarbete Teachers: Margareta Bergman
Note: Team meeting
Week 43 2019 Show in My Schedule
Wed 23 oct 09:00-15:00 Seminarium
HT 2019 LT1
Seminar Teachers: Margareta Bergman
Location: Salongen 1
Week 45 2019 Show in My Schedule
Wed 6 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2019 LT1
Seminar Teachers: Margareta Bergman
Location: Hjärne, Lallerstedt
Wed 6 nov 13:00-15:00 Projektarbete
HT 2019 LT1
Projektarbete Teachers: Margareta Bergman
Note: Team meeting
Week 46 2019 Show in My Schedule
Wed 13 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2019 LT1
Seminar Teachers: Margareta Bergman
Location: Lallerstedt, Salongen 1
Wed 13 nov 13:00-15:00 Projektarbete
HT 2019 LT1
Projektarbete Teachers: Margareta Bergman
Note: Team meeting
Week 47 2019 Show in My Schedule
Wed 20 nov 09:00-15:00 Seminarium
HT 2019 LT1
Seminar Teachers: Margareta Bergman
Location: D36
Week 50 2019 Show in My Schedule
Wed 11 dec 09:00-12:00 Seminarium
HT 2019 LT1
Seminar Teachers: Margareta Bergman
Location: Salongen 1
Week 2 2020 Show in My Schedule
Tue 7 jan 08:00-09:00 Övrigt
HT 2019 LT1
Övrigt Teachers: Margareta Bergman
Note: Online - Deadline for individual assignment
Feedback News