Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Basic Online Coaching

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kursen LV118U Grundläggande nätcoachning, 2 hp. Kursen är en uppdragsutbildning för Vetenskapens hus i nätcoachning främst avsedd för coacher i verksamheten Mattecoach på nätet. För att få arbeta som mattecoach skall man ha genomgått denna utbildning.

Welcome to the course LV118U Basic Online Coaching, 2 credits. The course is primarily designed for coaches of the Math Coach program. This course is mandatory to be completed by all math coaches. The course is offered in Swedish.

Teachers