Basic Online Coaching

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kursen LV118U Grundläggande nätcoachning, 2 hp. Kursen är en uppdragsutbildning för Vetenskapens hus i nätcoachning främst avsedd för coacher i verksamheten Mattecoach på nätet. För att få arbeta som mattecoach skall man ha genomgått denna utbildning.

Welcome to the course LV118U Basic Online Coaching, 2 credits. The course is primarily designed for coaches of the Math Coach program. This course is mandatory to be completed by all math coaches. The course is offered in Swedish.

Teachers

Feedback News