Kurs-PM vårtermin 2016 i Stockholm

Kurs-PM för kursomgång vårtermin 2016 Stockholm.

Välkommen till kursen LV118U Grundläggande nätcoachning, 2 hp. Kursen är en uppdragsutbildning för Vetenskapens hus i nätcoachning för Mattecoach på nätet. För att få arbeta som mattecoach skall man ha genomgått denna utbildning.

Utbildningen består av tre delar. Teori kring handledning och handledning på internet, praktisk kunskap att kunna arbete som coach via chatt och analys och fördjupning av sina kunskaper.

Lärandemål

Målet med kursen är att du skall utveckla en förmåga att kunna verka som handledare och möta elever på Internet. Det innebär att du skall kunna:

  • redogöra för handledningsmetoder i mötet mellan elev och lärare,
  • reflektera över skillnader mellan att agera som lärare vid handling öga mot öga och på distans,
  • använda kommunikationsmjukvara för coachning,
  • skapa relation mellan lärare och elev på internet,
  • genomföra flera samtidiga konversationer med elever, och
  • analysera tidigare genomförda samtal enligt handledningsmetoder.

Genomförande

Uppgift Datum Tid Plats Lärare
Informationsmöte 2016-02-11 kl. 17.00-19.00 Vetenskapens Hus, Sal Curie Annica Hofberg
Förberedelseuppgift: läsa texten ”Professionell vägledning”.
Utbildningsträff 1: Introduktion till nätcoachning. 2016-02-23 kl. 16.00-19.00 Vetenskapens Hus, Sal Strömme. Annica Hofberg
Utbildningsträff 2: Nätcoachning i praktiken. 2016-02-25 kl. 16.00-19.00 Vetenskapens Hus, Sal Strömme. Annica Hofberg
Praktik 1: Praktik som mattecoach.
Praktik 2: Praktik som mattecoach.
Förberedelseuppgift: Läsa delar av doktorsavhandlingen, ”Online coaching as a Relationship of Inquiry”.
Utbildningsträff 3: Online coaching as a Relationship of Inquiry 2016-03-15 kl. 17.00-20.00 Vetenskapens Hus, Sal Cleve. Stefan Stenbom

Praktik 3: Praktik som mattecoach.

Examinationsuppgift: En hemuppgift då du får transkriptioner från dina samtal och analyserar dem.

Examination: muntlig tentamen

2016-03-29 kl. 15.00-20.00 (45 min per person) Meddelas senare. Stefan Stenbom

Lärare

Kursansvarig och examinator är Stefan Stenbom som arbetar på ECE-skolan som universitetsadjunkt i nätbaserad utbildning. Stefan nås lättast via e-post, stkn@kth.se eller telefon 08-790 6129.

Lärare är Annica Hofberg som är verksamhetsledare för Mattecoach på nätet. Hon nås via e-post, annica.hofberg@vetenskapenshus.se eller telefon 08-790 9806.

Kurslitteratur

  • Hägg, K. & Kuoppa, S.M. (1997). Professionell vägledning: med samtal som redskap. Lund: Studentlitteratur. (Urklipp)
  • Stenbom, S. (2015). Online coaching as a Relationship of Inquiry. (Doctoral dissertation). Stockholm: KTH Royal Institute of Technology.

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs aktivt deltagande vid samtliga kursträffar samt godkänd examinationsuppgift. Betygsskala: P, F

Kompletteringsutbildning för aktiva coacher

För tidigare coachutbildade erbjuder vi validering och komplettering. För att bli godkänd krävs då tidigare genomförd coachutbildning samt deltagande utbildningsträff 3 (inkl. förberedelseuppgift) och en godkänd examinationsuppgift (inkl. muntlig tentamen).

Feedback News