Hallå alles

Lite kursinfo:

Notera att det endast är ett föreläsningstillfälle och ETT seminarie per vecka. Det finns flera seminarietillfällen listade i schemat men som student går man alltså bara på ett tillfälle i veckan. 

Val av seminarie är upp till enskild (smidigare då det annars säkerligen kommer innebära en massa krockar med annat), men försök att inte byta under kursen alltför ofta. 

Upplägget är att på föreläsningen går vi igenom relevanta koncept, som sedan diskuteras på påföljande seminarie samma vecka. Sedan skrivs en analys ihop gruppvis om ca fyra studenter (som betygsätts G/IG). 

För läsning så kommer föreläsning att laddas upp innan som pdf och artiklar för seminarier hänvisas, så checka bilda och social. Ingen kursbok finns, men för enklare/utförligare beskrivning kring grundläggande begrepp, checka gärna valfri "Operations Management" bok. Det finns flera i biblioteket och oavsett författare och publiceringsår är de innehållsmässigt lika. För inlämningar samt kurstenta är dock föreläsningar och artiklarna avgörande.