Introduction to Industrial Engineering and Management

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till ME1314 Introduktion till Industriell ekonomi, 9 hp HT22

Kursen ges för årskurs 1 på I-programmet. Vi använder Canvas som kursplattform (inte kurswebben/KTH Social). På Canvas kommer all kursinformation och allt kursmaterial att finnas. 

Under kursomgången HT22 kommer vi att använda följande kurslitteratur:
Modern industriell ekonomi, andra upplagan Engwall et. al. Studentlitteratur (2020), ISBN 978-91-44-14151-0
Övningar till modern industriell ekonomi, andra upplagan, Engwall, et. al., Studentlitteratur (2020), ISBN 978-91-44-14150-3

Bo Karlson
Kursansvarig och examinator

Teachers

Feedback News