News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

August 2019
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 26 August at 11:09

FöreläsningÖvrigt

4a5e9e92-d7aa-486d-8503-b91b331d1662

FöreläsningÖvrigt

Eget arbete

commented 27 August at 22:57

i didn't understand where and how i can find my group members and what does it mean övrigt ??  where we must be between 10 to 12 ...

commented 28 August at 07:24

Hello Mohammad,

You can find your group on Canvas. Select the course, under the people tab you have a sheet "group". You can join the group you are interested in. Also today you have to work on your on with the videos, no need to come on campus.

Hope this help

 
Scheduling staff created event 15 August at 14:34
 
Scheduling staff created event 12 June 2019
Scheduling staff edited 8 August at 10:32

Onsdag 23 oktober 2019 kl 14:00 - 189:00

Scheduling staff edited 12 August at 14:43

53f622fe-3592-4f0b-97c3-c9a5ac7b4b33, 8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, 8a6c61a6-b4e8-44f2-b2ed-ba796d71e767, b00b0a2d-3c51-4e87-84ef-fd0b8958712f, fac962af-eb76-4b02-945f-f2cda762c32c, fc3d57ab-e4c9-4c57-98fe-f33cad823615

Scheduling staff edited 15 August at 08:34

TentamenKontrollskrivning

TentamenKontrollskrivning

 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 15 August at 08:34

FöreläsKontrollskrivning

4a5e9e92-d7aa-486d-8503-b91b331d166251bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, 704eb733-0ce8-4ab0-a6ae-3a96f9af1c73, c20a7c02-6377-43a0-bf94-d5a623e9f760

FöreläsKontrollskrivning

 
June 2019
Scheduling staff created event 11 June 2019
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
 
Feedback News