Show version

Version created by Hans Johansson 2017-01-15 13:42

Show next >
Compare next >

Laborationer

Boka tid för laboration

Laborationer bokas via inbjudningar i BILDA. De som är medlemma i kursena BILDA-aktivitet har tillgång till dessa inbjudningar. 

Länk till BILDA-aktivitet

Alla laborationer utom en är tre timmar lång. De inleds med en obligatorisk teorilektion i lektionssal.  En laboration är 4 timmar lång. Du genomför på egen hand förberedelseuppgifterna. Laborationen startar i laboratoriet.

Regler för laborationer

Laborationerna genomförs i grupper om  maximalt 3  teknologer.

Tidsgräns

Samtliga laborationer måste göras under ett läsår. Dispens kan eventuellt beviljas.

Feedback News