Product Development

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Produktutveckling är en kurs för civilingenjörsutbildningen i farkostteknik åk 2. I kursen kommer du bli bekant med några vanliga maskinkomponenter (maskindelar). Dessa är ofta standardiserade för att kunna monteras tillsammans med andra komponenter till tekniska system. I kursen lär du dig benämningar på olika typer av komponenter, hur de är standardiserade, hur de är uppbyggda och hur de fungerar. Du kommer att förstå hur ett antal standardiserade beräkningsmodeller är uppbyggda samt hur de används för att analysera, dimensionera och välja komponenter.

I kursen ingår även ett produktutvecklingsprojekt där ni kommer att välja och dimensionera olika typer av komponenter som tillsammans ger en önskad funktion hos slutprodukten. Här ingår även olika konstruktionslösningar för att montera komponenter i förhållande till varandra.

Från och med kursstart så har registrerade kursdeltagare tillgång till mer material via CANVAS.

Teachers

Feedback News