Product Development

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Produktutveckling är en kurs för civilingenjörsutbildningen i farkostteknik åk 2. I kursen kommer du bli bekant med några vanliga maskinkomponenter (maskindelar). Dessa är ofta standardiserade för att kunna monteras tillsammans med andra komponenter till tekniska system. I kursen lär du dig benämningar på olika typer av komponenter, hur de är standardiserade, hur de är uppbyggda och hur de fungerar. Du kommer att förstå hur ett antal standardiserade beräkningsmodeller är uppbyggda samt hur de används för att analysera, dimensionera och välja komponenter.

I kursen ingår även ett produktutvecklingsprojekt där ni kommer att välja och dimensionera olika typer av komponenter som tillsammans ger en önskad funktion hos slutprodukten. Här ingår även olika konstruktionslösningar för att montera komponenter i förhållande till varandra.

Från och med kursstart så har registrerade kursdeltagare tillgång till mer material via CANVAS.

Teachers

Feedback News