Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 46 2018 Show in My Schedule
Tue 13 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jens Wahlström
Location V1

Kursintroduktion och introduktion till CAD

Wed 14 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jens Wahlström
Location V1

Tribologi - friktion, nötning och smörjning

Thu 15 nov 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Jens Wahlström, Akepati Bhaskar Reddy
Location Glader, Prosit, Toker

Datorlaboration i Solid Edge ST10

Fri 16 nov 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Akepati Bhaskar Reddy
Location Butter, Kloker, Prosit

Datorlaboration i Solid Edge ST10

Week 47 2018 Show in My Schedule
Thu 22 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jens Wahlström
Location V2

Rullningslager: kul- och rullager

Thu 22 nov 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2018
Math workshop Teachers: Jens Wahlström, Akepati Bhaskar Reddy
Location M33

Studenterna arbetar med och får hjälp med inlämningsuppgifter som behandlar CAD och maskinkomponenter

Week 48 2018 Show in My Schedule
Tue 27 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location M2

Glidlager

Wed 28 nov 13:00-15:00 Räknestuga
HT 2018
Math workshop Teachers: Jens Wahlström, Akepati Bhaskar Reddy
Location M33

Studenterna arbetar med och får hjälp med inlämningsuppgifter som behandlar CAD och maskinkomponenter

Thu 29 nov 10:00-12:00 Räknestuga
HT 2018
Exercise Teachers: Jens Wahlström, Akepati Bhaskar Reddy
Location M33

Studenterna arbetar med och får hjälp med inlämningsuppgifter som behandlar CAD och maskinkomponenter

Week 49 2018 Show in My Schedule
Mon 3 dec 10:00-12:00 Räknestuga
HT 2018
Exercise Teachers: Jens Wahlström, Akepati Bhaskar Reddy
Location U41

Studenterna arbetar med och får hjälp med inlämningsuppgifter som behandlar CAD och maskinkomponenter

Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jens Wahlström
Location L1
Thu 17 jan 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jens Wahlström
Location V1
Fri 18 jan 13:00-15:00 Räknestuga
HT 2018
Math workshop Teachers: Jens Wahlström, Akepati Bhaskar Reddy
Location M31, M32
Week 4 2019 Show in My Schedule
Mon 21 jan 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jens Wahlström
Location M2
Tue 22 jan 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jens Wahlström
Location M2
Fri 25 jan 13:00-15:00 Räknestuga
HT 2018
Math workshop Teachers: Jens Wahlström, Akepati Bhaskar Reddy
Location M31, M32
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jens Wahlström
Location M2
Wed 30 jan 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jens Wahlström
Location V1
Fri 1 feb 13:00-15:00 Räknestuga
HT 2018
Math workshop Teachers: Jens Wahlström, Akepati Bhaskar Reddy
Location M31, M32
Week 6 2019 Show in My Schedule
Tue 5 feb 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jens Wahlström
Location V2
Thu 7 feb 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jens Wahlström
Location M2

Föreläsning som summerar kursdelen om maskinelement.

Fri 8 feb 13:00-15:00 Räknestuga
HT 2018
Math workshop Teachers: Jens Wahlström, Akepati Bhaskar Reddy
Location M31, M32
Week 7 2019 Show in My Schedule
Mon 11 feb 10:00-12:00 INSTÄLLD
HT 2018
Lecture Teachers: Jens Wahlström
Location V2
Mon 11 feb 13:00-15:00 Räknestuga i M31
HT 2018
Math workshop Teachers: Jens Wahlström, Akepati Bhaskar Reddy
Location M31, M33

Räknestuga där ni kan ställa frågor på inlämningsuppgifter, problemsamlingen och gamla tentor.

Thu 14 feb 13:00-15:00 Introduktion av produktutvecklingsprojekt
HT 2018
Lecture Teachers: Jens Wahlström
Location L1
Fri 15 feb 13:00-15:00 Obligatorisk övning projekt
HT 2018
Exercise Teachers: Anders Söderberg, Jens Wahlström, Ellen Bergseth
Location M31, M32, M33

Uppstart av produktutvecklingsprojekt där ni får träffa er handledare och era gruppmedlemmar.

Week 8 2019 Show in My Schedule
Mon 18 feb 13:00-15:00 Räknestuga i V2
HT 2018
Lecture Teachers: Jens Wahlström
Location V2

Räknestuga där ni kan ställa frågor på inlämningsuppgifter, problemsamlingen och gamla tentor.

Wed 20 feb 10:00-12:00 Räknestuga i M3
HT 2018
Lecture Teachers: Jens Wahlström
Location M3

Räknestuga där ni kan ställa frågor på inlämningsuppgifter, problemsamlingen och gamla tentor.

Fri 22 feb 13:00-17:00 Avstämningsmöte 1 - Förstudie
HT 2018
Presentation Teachers: Jens Wahlström, Ellen Bergseth
Location M31, M32
Week 9 2019 Show in My Schedule
Mon 25 feb 10:00-12:00 INSTÄLLD
HT 2018
Lecture Teachers: Jens Wahlström
Location M2
Tue 26 feb 10:00-12:00 INSTÄLLD
HT 2018
Lecture Teachers: Jens Wahlström
Location M2
Wed 27 feb 13:00-15:00 Räknestuga
HT 2018
Math workshop Teachers: Jens Wahlström, Akepati Bhaskar Reddy
Location M31, M32
Week 10 2019 Show in My Schedule
Fri 8 mar 14:00-19:00 Tentamen
HT 2018
Examination Teachers: Claes Tisell
Location Q11, Q13, Q26, Q33, ...
Week 12 2019 Show in My Schedule
Tue 19 mar 13:00-15:00 Systemanalys och konstruktion
HT 2018
Lecture Teachers: Jens Wahlström
Location B2

Föreläsningen behandlar systemanalys för inlämningsuppgift 2 och systemkonstruktion inför Gate 2.

Thu 21 mar 13:00-15:00 INSTÄLLD föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Jens Wahlström
Location V1

Föreläsningen är inställd.

Thu 21 mar 15:00-17:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Anders Söderberg, Jens Wahlström, Ellen Bergseth
Location M33, M35
Week 13 2019 Show in My Schedule
Wed 27 mar 10:00-12:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Anders Söderberg, Jens Wahlström, Ellen Bergseth
Location V22, V23
Thu 28 mar 13:00-15:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Anders Söderberg, Jens Wahlström, Ellen Bergseth
Location M23, M24
Week 14 2019 Show in My Schedule
Tue 2 apr 13:00-15:00 Föreläsning - detaljkonstruktion
HT 2018
Lecture Teachers: Anders Söderberg, Jens Wahlström, Ellen Bergseth
Location M3

Föreläsningen behandlar detaljkonstruktion inför Gate 3.

Thu 4 apr 13:00-15:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Anders Söderberg, Jens Wahlström, Ellen Bergseth
Location M35, M36, M37
Note: Avstämningsmöte 2
Fri 5 apr 10:00-12:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Anders Söderberg, Jens Wahlström, Ellen Bergseth
Location M23, M24, M31, M32
Note: Avstämningsmöte 2
Week 15 2019 Show in My Schedule
Mon 8 apr 13:00-15:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Anders Söderberg, Jens Wahlström, Ellen Bergseth
Location M33
Tue 9 apr 13:00-15:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Anders Söderberg, Jens Wahlström, Ellen Bergseth
Location M33
Wed 10 apr 08:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar Teachers: Anders Söderberg, Jens Wahlström, Ellen Bergseth
Location M24, M31, M37
Week 17 2019 Show in My Schedule
Wed 24 apr 10:00-12:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Anders Söderberg, Jens Wahlström, Ellen Bergseth
Location M31, M33, M37
Note: Avstämningsmöte 3
Fri 26 apr 13:00-15:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Anders Söderberg, Jens Wahlström, Ellen Bergseth
Location M32, M33, M35
Note: Avstämningsmöte 3
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 10:00-12:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Anders Söderberg, Jens Wahlström, Ellen Bergseth
Location M31, M33
Thu 2 may 13:00-15:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Anders Söderberg, Jens Wahlström, Ellen Bergseth
Location M31, M33
Week 20 2019 Show in My Schedule
Mon 13 may 13:00-15:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Anders Söderberg, Jens Wahlström, Ellen Bergseth
Location M31, M33
Fri 17 may 08:00-18:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Anders Söderberg, Jens Wahlström, Ellen Bergseth
Location V11, V12, V21
Note: Slutredovisning
Feedback News