Modelling and Simulation in Design and Product Realization

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen är obligatorsik för studenter vid civilingenjörsutbildningen i Design och Produktframtagning (CDEPR) och läses under vårterminen i årskurs 2. 

Allmänn information om kursen hittar du under rubriken Kursplan i menyn till vänster. Specifik information gällande den senaste kursomgången som gavs VT20 återfinns i Kurs PM och tillhörande schema med beskrivning av de olika undervisningstillfällena hittas via länken i menyn till vänster.

Kurs PM från tidigare kursomgångar återfinns under rubriken Kursutveckling i samma meny.

Teachers

Feedback News