Tribology

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kurswebben!

Alla kurser på KTH använder inte kurswebben fullt ut i dagsläget. Kurswebben är däremot alltid öppen för studenter. Som student kan bidra med material i kurswikin ( t ex föreläsningsanteckningar och lästips), ställa frågor och diskutera kursen med andra studenter. Modereringsfunktionen fångar upp obesvarade frågor till myndigheten KTH och skickar dem vidare till rätt instans. På kurswebben hittar du även schemainformation om kursen. Mer om hur kurswebben fungerar

Welcome to the course website!

Tribology is the science of friction, wear and lubrication or the design technology for interacting surfaces in relative motion. We are all daily affected by different tribological phenomena. Leaf on the railway track reduces the friction between railway wheel and rail and causes delay in the train traffic. The squealing noise when we brake a car is caused by friction between discs and pads in the brakes. Wear particles generated from brakes and from the road wheel contact are a health problem in urban environment. Worn hip joints is another example of tribological challenges.

The word tribology is derived from the Greek word tribos meaning rubbing. This word was coined in 1966 by Peter Jost, UK. Although, tribological knowledge was already used thousands of years before our century, for example, to transport monuments in Egypt by using natural lubricants to reduce friction. 

Teachers

New event

Tue 14 apr 14:00-18:00 Omtenta Location: M37

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News