Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 43 2011 Show in My Schedule
Mon 24 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Tue 25 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Wed 26 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Fri 28 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Week 44 2011 Show in My Schedule
Mon 31 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Tue 1 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Wed 2 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Week 45 2011 Show in My Schedule
Mon 7 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Tue 8 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Wed 9 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Fri 11 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Week 46 2011 Show in My Schedule
Mon 14 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Tue 15 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Wed 16 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Week 47 2011 Show in My Schedule
Mon 21 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Tue 22 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Wed 23 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Fri 25 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Week 48 2011 Show in My Schedule
Mon 28 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Tue 29 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Wed 30 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Fri 2 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Week 49 2011 Show in My Schedule
Mon 5 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Tue 6 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Wed 7 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Fri 9 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Week 50 2011 Show in My Schedule
Mon 12 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Tue 13 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2011, 61110
Lesson
Week 51 2011 Show in My Schedule
Mon 19 dec 08:00-13:00 Tentamen.1
HT 2011, 61110
Tentamen.1
Location: M33
Feedback News