Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 43 2012 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 22 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2012, 50952
Lesson
Tue 23 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2012, 50952
Lesson
Wed 24 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2012, 50952
Lesson
Fri 26 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2012, 50952
Lesson
Week 44 2012 Show in My Schedule
Mon 29 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2012, 50952
Lesson
Tue 30 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2012, 50952
Lesson
Wed 31 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2012, 50952
Lesson
Fri 2 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2012, 50952
Lesson
Week 45 2012 Show in My Schedule
Mon 5 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2012, 50952
Lesson
Tue 6 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2012, 50952
Lesson
Wed 7 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2012, 50952
Lesson
Week 46 2012 Show in My Schedule
Mon 12 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2012, 50952
Lesson
Tue 13 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2012, 50952
Lesson
Wed 14 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2012, 50952
Lesson
Fri 16 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2012, 50952
Lesson
Week 47 2012 Show in My Schedule
Mon 19 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2012, 50952
Lesson
Tue 20 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2012, 50952
Lesson
Wed 21 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2012, 50952
Lesson
Week 48 2012 Show in My Schedule
Mon 26 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2012, 50952
Lesson
Tue 27 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2012, 50952
Lesson
Wed 28 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2012, 50952
Lesson
Fri 30 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2012, 50952
Lesson
Week 49 2012 Show in My Schedule
Mon 3 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2012, 50952
Lesson
Tue 4 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2012, 50952
Lesson
Wed 5 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2012, 50952
Lesson
Fri 7 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2012, 50952
Lesson
Week 50 2012 Show in My Schedule
Mon 10 dec 14:00-19:00 Tentamen.1
HT 2012, 50952
Tentamen.1
Location: L43
Feedback News