Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 38 2019 Show in My Schedule
Thu 19 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson
Location M311
Week 39 2019 Show in My Schedule
Tue 24 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson
Location M311
Thu 26 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson
Location M311
Week 40 2019 Show in My Schedule
Tue 1 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson
Location M311
Thu 3 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson
Location M311
Week 41 2019 Show in My Schedule
Tue 8 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson
Location M311
Thu 10 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson
Location M311
Week 44 2019 Show in My Schedule
Mon 28 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson
Location M311
Wed 30 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson
Fri 1 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson
Location M311
Week 45 2019 Show in My Schedule
Mon 4 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson
Location M311
Week 46 2019 Show in My Schedule
Wed 13 nov 08:00-12:00 Tentamen
HT 2019
Examination
Location M32, M38, Q24
Feedback News