Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2021 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 31 aug 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Ove Bayard
Location: M311
Note: Kursstart
Thu 2 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Ove Bayard
Location: M311
Week 36 2021 Show in My Schedule
Tue 7 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Ove Bayard
Location: M311
Thu 9 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Ove Bayard
Location: M311
Week 37 2021 Show in My Schedule
Tue 14 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Ove Bayard
Location: M311
Thu 16 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Ove Bayard
Location: M311
Week 38 2021 Show in My Schedule
Tue 21 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Ove Bayard
Location: M311
Thu 23 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Ove Bayard
Location: M311
Week 39 2021 Show in My Schedule
Tue 28 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Ove Bayard
Location: M311
Thu 30 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Ove Bayard
Location: M311
Week 40 2021 Show in My Schedule
Tue 5 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Ove Bayard
Location: M311
Thu 7 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Ove Bayard
Location: M311
Week 41 2021 Show in My Schedule
Tue 12 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Ove Bayard
Location: M311
Thu 14 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Ove Bayard
Location: M311
Week 44 2021 Show in My Schedule
Mon 1 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Ove Bayard
Location: M311
Thu 4 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Ove Bayard
Location: M311
Week 45 2021 Show in My Schedule
Mon 8 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Ove Bayard
Location: M311
Thu 11 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Ove Bayard
Location: M311
Week 46 2021 Show in My Schedule
Fri 19 nov 13:00-17:00 Tentamen
HT 2021
Examination Teachers: Ove Bayard
Feedback News