Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2012 Show in My Schedule
Wed 29 aug 10:00-12:00 Lektion
HT 2012, 51081
Lesson
Note: Kursen ges i egen sal
Thu 30 aug 10:00-12:00 Lektion
HT 2012, 51081
Lesson
Week 36 2012 Show in My Schedule
Mon 3 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2012, 51081
Lesson
Wed 5 sep 14:00-16:00 Lektion
HT 2012, 51081
Lesson
Week 37 2012 Show in My Schedule
Mon 10 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2012, 51081
Lesson
Wed 12 sep 08:00-17:00 Lektion
HT 2012, 51081
Lesson
Thu 13 sep 08:00-17:00 Lektion
HT 2012, 51081
Lesson
Fri 14 sep 08:00-17:00 Lektion
HT 2012, 51081
Lesson
Week 38 2012 Show in My Schedule
Mon 17 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2012, 51081
Lesson
Wed 19 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2012, 51081
Lesson
Week 39 2012 Show in My Schedule
Tue 25 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2012, 51081
Lesson
Thu 27 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2012, 51081
Lesson
Week 40 2012 Show in My Schedule
Mon 1 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2012, 51081
Lesson
Tue 2 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2012, 51081
Lesson
Week 41 2012 Show in My Schedule
Wed 10 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2012, 51081
Lesson
Thu 11 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2012, 51081
Lesson
Week 42 2012 Show in My Schedule
Tue 16 oct 08:00-17:00 Lektion
HT 2012, 51081
Lesson
Wed 17 oct 08:00-17:00 Lektion
HT 2012, 51081
Lesson
Thu 18 oct 08:00-17:00 Lektion
HT 2012, 51081
Lesson
Fri 19 oct 08:00-17:00 Lektion
HT 2012, 51081
Lesson
Feedback News