Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Wed 16 jan 15:00-18:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Monika Olsson
Location V22
Note: Obligatorisk
Thu 17 jan 08:00-12:00 Seminarium
VT 2019
Seminar Teachers: Monika Olsson
Location V22
Note: Obligatorisk
Fri 18 jan 13:00-17:00 Seminarium
VT 2019
Seminar Teachers: Monika Olsson
Location L51
Note: Obligatorisk
Week 4 2019 Show in My Schedule
Mon 21 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Monika Olsson
Location V22
Tue 22 jan 13:00-18:00 Handledning
VT 2019
Tutorial Teachers: Monika Olsson
Note: Egen sal
Wed 23 jan 13:00-18:00 Handledning
VT 2019
Tutorial Teachers: Monika Olsson
Note: Egen sal
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2019
Computer laboration Teachers: Monika Olsson
Location Baltzar
Note: Infosök 1, Obligatorisk
Thu 31 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Monika Olsson
Location V22
Fri 1 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Monika Olsson
Location V22
Week 6 2019 Show in My Schedule
Tue 5 feb 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2019
Computer laboration Teachers: Monika Olsson
Location Baltzar
Note: Infosök 1, Obligatorisk
Wed 6 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Monika Olsson
Location U21
Fri 8 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Monika Olsson
Location V22
Week 7 2019 Show in My Schedule
Mon 11 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Monika Olsson
Location V22
Week 8 2019 Show in My Schedule
Wed 20 feb 08:00-12:00 Redovisning
VT 2019
Presentation Teachers: Monika Olsson
Location B24
Wed 20 feb 13:00-17:00 Redovisning
VT 2019
Presentation Teachers: Monika Olsson
Location B24
Week 9 2019 Show in My Schedule
Mon 25 feb 08:00-12:00 Tentamen
VT 2019
Examination Teachers: Monika Olsson
Location L1, L51, L52
Note: EoM
Tue 26 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Andra Dédinaité
Location V3
Note: Kursdelsstart Kemidelen
Wed 27 feb 10:00-13:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Andra Dédinaité
Location V22
Week 10 2019 Show in My Schedule
Mon 4 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Andra Dédinaité
Location V3
Tue 5 mar 13:00-16:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Andra Dédinaité
Location V22
Wed 6 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Andra Dédinaité
Location E3
Thu 7 mar 08:00-11:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Andra Dédinaité
Location V22
Thu 7 mar 13:00-16:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Andra Dédinaité
Location V22
Week 11 2019 Show in My Schedule
Mon 11 mar 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Andra Dédinaité
Location E3
Note: Obligatoriskt brandskydd och brandövning
Tue 12 mar 08:00-12:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Andra Dédinaité
Tue 12 mar 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Andra Dédinaité
Wed 13 mar 08:00-12:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Andra Dédinaité
Wed 13 mar 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Andra Dédinaité
Thu 14 mar 08:00-12:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Andra Dédinaité
Thu 14 mar 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Andra Dédinaité
Week 12 2019 Show in My Schedule
Mon 18 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Andra Dédinaité
Location D3
Wed 20 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Andra Dédinaité
Location E3
Thu 21 mar 09:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Andra Dédinaité
Location V12
Thu 21 mar 15:00-18:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Andra Dédinaité
Location V22
Week 13 2019 Show in My Schedule
Mon 25 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Andra Dédinaité
Location E3
Week 14 2019 Show in My Schedule
Mon 1 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Andra Dédinaité
Location E3
Mon 1 apr 13:00-16:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Andra Dédinaité
Location V22
Wed 3 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Andra Dédinaité
Location U1
Thu 4 apr 15:00-18:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Andra Dédinaité
Location V22
Week 15 2019 Show in My Schedule
Mon 8 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Andra Dédinaité
Location E3
Mon 8 apr 13:00-16:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Andra Dédinaité
Location V22
Wed 10 apr 15:00-18:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Andra Dédinaité
Location V22
Wed 10 apr 18:00-20:00 Räknestuga
VT 2019
Math workshop Teachers: Andra Dédinaité
Location V22
Week 17 2019 Show in My Schedule
Tue 23 apr 08:00-12:00 Tentamen
VT 2019
Examination Teachers: Andra Dédinaité
Location V32, V34
Note: Kemidelen
Thu 25 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location FB53
Fri 26 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location FB53
Week 18 2019 Show in My Schedule
Tue 30 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location FB53
Thu 2 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location FB53
Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location FR4
Tue 7 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location FB53
Week 20 2019 Show in My Schedule
Tue 14 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location FB53
Wed 15 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location FB53
Thu 16 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location FB53
Week 21 2019 Show in My Schedule
Tue 21 may 08:00-17:00 Tentamen
VT 2019
Examination Teachers: Ulf Göran Manneberg
Note: Muntlig tentamen fysikdelen, egen sal
Feedback News