Physics, Chemistry, Energy and the Environment

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen består av tre delar - Fysik, Kemi samt Energi och Miljö

Kursdelen Fysik hanteras via KTH Social medan kursdelarna Kemi samt Energi och Miljö kommer att hanteras via webbplattformen BILDA. Du hittar material för dessa delar via aktiviteten MJ1530 Fysik. kemi, Energi och Miljö.

Kursen börjar med delområdet Energi och Miljö följt av Kemi och sist Fysik

Du måste vara inlagd på kursen för att kunna logga in på denna aktivitet.

Har du frågor kontakta Monika Olsson monika@kth.se tel 08-790 6150

 

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News