Physics, Chemistry, Energy and the Environment

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen består av tre delar - Fysik, Kemi samt Energi och Miljö

Kursdelen Fysik hanteras via KTH Social medan kursdelarna Kemi samt Energi och Miljö kommer att hanteras via webbplattformen BILDA. Du hittar material för dessa delar via aktiviteten MJ1530 Fysik. kemi, Energi och Miljö.

Kursen börjar med delområdet Energi och Miljö följt av Kemi och sist Fysik

Du måste vara inlagd på kursen för att kunna logga in på denna aktivitet.

Har du frågor kontakta Monika Olsson monika@kth.se tel 08-790 6150

 

Teachers

Feedback News