Energidata, energibalanser och projektioner

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

The course will be conducted in the combination of lectures, computer labs, mandatory seminars, project report and an exam. Lectures and labs will be delivered by some local and external experts coming form various research organizations. The course will be taught both by KTH lecturers and guest lecturers from organizations such as the International Energy Agency (IEA) and UN-DESA. After completion of all computer labs students will be required to do one seminars followed by a detailed project report and an exam at the end of course. The course instructors will provide appropriate projects list during the first two weeks of the course. Each projects report will be completed by group of 3 to 4 students. The project report should be documented in a written report in English and also the peer review of project report of opponent group will be done by each group. For the mandatory seminar during the course, the students will prepare the presentation of their progress in the computer lab exercises they performed.

The student will gain exposure to energy data classification, collection and projections activities of the International Energy Agency (IEA), the UN Statistical Division (UN Stats) as well as the International Atomic Energy Agency (IAEA).

MJ2382

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter