News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

Event Omtenta, 16 April 2020 08:00
Changed by scheduling staff today at 10:32
Show more similar (13)
Event Omtenta, 15 April 2020 14:00
Changed by scheduling staff today at 10:32
Event Omtenta, 16 April 2019 08:00
Changed by scheduling staff 15 February 2019
Event Omtenta, 15 April 2019 08:00
Changed by scheduling staff 15 February 2019
Event Omtenta, 5 April 2018 08:00
Changed by scheduling staff 30 November 2017
Event Omtenta, 3 April 2018 08:00
Changed by scheduling staff 30 November 2017
Event Omtenta, 12 April 2017 11:00
Changed by scheduling staff 21 November 2016
Event Omtenta, 10 April 2017 08:00
Changed by scheduling staff 18 November 2016
Event Omtenta, 16 March 2016 08:00
Changed by scheduling staff 22 January 2016
Event Omtenta, 14 March 2016 08:00
Changed by scheduling staff 22 January 2016
Event Omtenta, 7 April 2015 08:00
Changed by scheduling staff 20 November 2014
Event Omtenta, 10 April 2015 08:00
Changed by scheduling staff 20 November 2014
Event Omtenta, 13 March 2014 09:00
Changed by scheduling staff 10 February 2014
Event Omtenta, 10 March 2014 09:00
Changed by scheduling staff 10 February 2014
August 2012
under General

Teacher Damian Vogt created page 15 August 2012

 
under General

Teacher Damian Vogt created page 15 August 2012

 
under General

Teacher Damian Vogt created page 15 August 2012

 
under General

Teacher Damian Vogt created page 15 August 2012

 
under General

Teacher Damian Vogt created page 15 August 2012

 
August 2011
Event Tentamen, 12 January 2011 14:00
Created by scheduling staff 9 October 2011
Show more similar (2)
Event Tentamen.2, 7 June 2011 13:00
Created by scheduling staff 9 October 2011
Event Tentamen.1, 7 June 2011 09:00
Created by scheduling staff 9 October 2011
Feedback News