Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 39 2020 Show in My Schedule
Mon 21 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Björn Laumert
Location: Digital
Thu 24 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2020
Seminar
Location: Digital
Week 40 2020 Show in My Schedule
Mon 28 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Björn Laumert
Location: Digital
Week 41 2020 Show in My Schedule
Mon 5 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Björn Laumert
Location: Digital
Week 43 2020 Show in My Schedule
Fri 23 oct 14:00-17:00 Tentamen
HT 2020
Examination Teachers: Björn Laumert
Location: Butter, Glader, Toker
Note: TEN A
Week 44 2020 Show in My Schedule
Thu 29 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Jens Fridh
Location: Digital
Week 45 2020 Show in My Schedule
Mon 2 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Jens Fridh
Location: Digital
Thu 5 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Jens Fridh
Location: Digital
Week 46 2020 Show in My Schedule
Mon 9 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2020
Seminar
Location: Digital
Thu 12 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Jens Fridh
Location: Digital
Week 47 2020 Show in My Schedule
Mon 16 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Jens Fridh
Location: Digital
Week 48 2020 Show in My Schedule
Mon 23 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Thu 26 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2020
Seminar Teachers: Jens Fridh
Location: Digital
Week 49 2020 Show in My Schedule
Mon 30 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Jens Fridh
Location: Digital
Thu 3 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Jens Fridh
Location: Digital
Week 50 2020 Show in My Schedule
Mon 7 dec 13:00-15:00 Seminarium
HT 2020
Seminar
Location: Digital
Thu 10 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Jens Fridh
Location: Digital
Week 2 2021 Show in My Schedule
Mon 11 jan 14:00-17:00 Tentamen
HT 2020
Examination Teachers: Jens Fridh
Location: Baltzar, Butter, Toker
Note: TEN B
Feedback News