Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 24 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Björn Laumert
Location: Q22
Week 36 2020 Show in My Schedule
Mon 31 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Björn Laumert
Location: L52
Thu 3 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2020
Seminar
Location: M33
Week 37 2020 Show in My Schedule
Mon 7 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Björn Laumert
Location: M33
Week 38 2020 Show in My Schedule
Mon 14 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Björn Laumert
Location: M33
Thu 17 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2020
Seminar
Location: H1
Week 39 2020 Show in My Schedule
Mon 21 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Björn Laumert
Location: Q31
Thu 24 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2020
Seminar
Location: Q22
Week 40 2020 Show in My Schedule
Mon 28 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Björn Laumert
Location: V32
Week 41 2020 Show in My Schedule
Mon 5 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Björn Laumert
Location: V11
Week 43 2020 Show in My Schedule
Fri 23 oct 14:00-17:00 Tentamen
HT 2020
Examination Teachers: Björn Laumert
Location: Butter, Kloker, Toker
Note: TEN A
Week 44 2020 Show in My Schedule
Thu 29 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Jens Fridh
Location: M3
Week 45 2020 Show in My Schedule
Mon 2 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Jens Fridh
Location: M3
Thu 5 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Jens Fridh
Location: M3
Week 46 2020 Show in My Schedule
Mon 9 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2020
Seminar
Location: M3
Thu 12 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Jens Fridh
Location: M3
Week 47 2020 Show in My Schedule
Mon 16 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Jens Fridh
Location: M3
Week 48 2020 Show in My Schedule
Mon 23 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: B3
Thu 26 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2020
Seminar Teachers: Jens Fridh
Location: M3
Week 49 2020 Show in My Schedule
Mon 30 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Jens Fridh
Location: B3
Thu 3 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Jens Fridh
Location: M3
Week 50 2020 Show in My Schedule
Mon 7 dec 13:00-15:00 Seminarium
HT 2020
Seminar
Location: M3
Thu 10 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Jens Fridh
Location: M3
Week 2 2021 Show in My Schedule
Mon 11 jan 14:00-17:00 Tentamen
HT 2020
Examination Teachers: Jens Fridh
Location: Butter, Kloker, Toker
Note: TEN B
Feedback News