Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 38 2019 Show in My Schedule
Wed 18 sep 08:00-10:00 Seminarium
HT 2019
Seminar
Note: Egen sal Taiga
Wed 18 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2019
Seminar
Note: Egen sal Taiga
Fri 20 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location L1
Week 39 2019 Show in My Schedule
Tue 24 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location U51
Fri 27 sep 08:00-17:00 Exkursion
HT 2019
Excursion
Week 40 2019 Show in My Schedule
Tue 1 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location E51
Fri 4 oct 10:00-12:00 Seminarium
HT 2019
Seminar
Location B24
Fri 4 oct 13:00-15:00 Seminarium
HT 2019
Seminar
Location D32
Week 41 2019 Show in My Schedule
Fri 11 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location Q36
Week 44 2019 Show in My Schedule
Tue 29 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location M33
Fri 1 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2019
Seminar
Location B21
Fri 1 nov 13:00-15:00 Seminarium
HT 2019
Seminar
Location L31
Week 45 2019 Show in My Schedule
Tue 5 nov 14:00-16:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location U21
Fri 8 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location Q34
Week 46 2019 Show in My Schedule
Tue 12 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location E52
Fri 15 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2019
Seminar
Note: Egen sal Arctic
Fri 15 nov 13:00-15:00 Seminarium
HT 2019
Seminar
Week 47 2019 Show in My Schedule
Fri 22 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location U51
Week 49 2019 Show in My Schedule
Thu 5 dec 08:00-12:00 Redovisning
HT 2019
Presentation
Location D36
Thu 5 dec 13:00-17:00 Redovisning
HT 2019
Presentation
Location D36
Week 2 2020 Show in My Schedule
Thu 9 jan 08:00-12:00 Tentamen
HT 2019
Examination
Location Q1
Feedback News