Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2016 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Fri 2 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location: Q34
Week 36 2016 Show in My Schedule
Fri 9 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2016
Seminar
Location: B24
Fri 9 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2016
Seminar
Location: B24
Week 37 2016 Show in My Schedule
Wed 14 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location: Q36
Week 38 2016 Show in My Schedule
Tue 20 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2016
Seminar
Location: B22
Tue 20 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2016
Seminar
Location: H33
Week 39 2016 Show in My Schedule
Tue 27 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location: E52
Week 40 2016 Show in My Schedule
Fri 7 oct 10:00-12:00 Seminarium
HT 2016
Seminar
Location: M38
Fri 7 oct 13:00-15:00 Seminarium
HT 2016
Seminar
Location: D42
Week 41 2016 Show in My Schedule
Mon 10 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location: E31
Week 44 2016 Show in My Schedule
Tue 1 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2016
Seminar
Location: L21
Tue 1 nov 13:00-15:00 Seminarium
HT 2016
Seminar
Location: D33
Week 45 2016 Show in My Schedule
Tue 8 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location: M33
Fri 11 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location: E31
Week 46 2016 Show in My Schedule
Tue 15 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location: V23
Fri 18 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2016
Seminar
Location: B23
Fri 18 nov 13:00-15:00 Seminarium
HT 2016
Seminar
Location: B22
Week 47 2016 Show in My Schedule
Fri 25 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location: L52
Week 49 2016 Show in My Schedule
Tue 6 dec 13:00-15:00 Redovisning
HT 2016
Presentation
Location: D33
Tue 6 dec 15:00-17:00 Redovisning
HT 2016
Presentation
Location: E35
Week 3 2017 Show in My Schedule
Mon 16 jan 14:00-18:00 Tentamen
HT 2016
Examination
Location: D34, D35
Feedback News