News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

December 2016
Scheduling staff created event 2 March 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 21 December 2016

D32, D34, D35

Scheduling staff edited 29 May at 11:22

D34, D38a6c61a6-b4e8-44f2-b2ed-ba796d71e767, fc3d57ab-e4c9-4c57-98fe-f33cad823615

 
September 2016
Scheduling staff created event 2 March 2016
Scheduling staff edited 10 August 2016

TisMåndag 110 oktober 2016 kl 13:00 - 15:00

D34E31

Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 19 September 2016

Måndag 10 oktober 2016 kl 135:00 - 157:00

Scheduling staff edited 29 May at 11:22

E31f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebe

 
Scheduling staff created event 25 April 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 29 May at 11:42

V2369cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd8

 
Scheduling staff created event 25 April 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 29 May at 11:42

E35d7fa74f9-efc6-48dd-97c3-7361fd2c6c03

 
Scheduling staff created event 25 April 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 29 May at 11:42

L216553f8f0-648c-4397-9bb8-9e6653b1f132

 
Scheduling staff created event 2 March 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 29 May at 11:22

L52dc0d3c69-a803-4060-b7a2-acce56f4a29c

 
Scheduling staff created event 2 March 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 29 May at 11:22

E31f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebe

 
Scheduling staff created event 2 March 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 29 May at 11:22

D33db23c6e6-e96e-468c-9a89-c6dbaf64e97c

 
Scheduling staff created event 25 April 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 29 May at 11:22

B2275545498-2628-4db2-8588-de17f775ee8b

 
Scheduling staff created event 25 April 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 29 May at 11:22

B236cc0138d-24d7-40ce-bf50-522a1c96841b

 
Feedback News