Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 2 2011 Show in My Schedule
Fri 14 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2011, 50893
Lecture
Location: K1 (K1, Teknikringen 56)
Week 3 2011 Show in My Schedule
Wed 19 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2011, 50893
Lecture
Location: K1 (K1, Teknikringen 56)
Fri 21 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2011, 50893
Lecture
Location: K1 (K1, Teknikringen 56)
Week 4 2011 Show in My Schedule
Wed 26 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2011, 50893
Lecture
Location: K1 (K1, Teknikringen 56)
Fri 28 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2011, 50893
Lecture
Location: K1 (K1, Teknikringen 56)
Week 5 2011 Show in My Schedule
Wed 2 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2011, 50893
Lecture
Location: E3
Fri 4 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2011, 50893
Lecture
Location: K1 (K1, Teknikringen 56)
Week 6 2011 Show in My Schedule
Wed 9 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2011, 50893
Lecture
Location: K1 (K1, Teknikringen 56)
Week 7 2011 Show in My Schedule
Wed 16 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2011, 50893
Lecture
Location: K1 (K1, Teknikringen 56)
Week 9 2011 Show in My Schedule
Mon 28 feb 13:00-16:00 Seminarium
VT 2011, 50893
Seminar Group: a
Location: D33
Tue 1 mar 09:00-12:00 Seminarium
VT 2011, 50893
Seminar Group: b
Location: E34
Wed 2 mar 09:00-12:00 Seminarium
VT 2011, 50893
Seminar Group: c
Location: L42
Fri 4 mar 09:00-12:00 Seminarium
VT 2011, 50893
Seminar Group: d
Location: E34
Feedback News