Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 4 2014 Show in My Schedule
Mon 20 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: V3
Thu 23 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: M3
Week 5 2014 Show in My Schedule
Mon 27 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: V3
Fri 31 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: Q2
Week 6 2014 Show in My Schedule
Mon 3 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: E2
Fri 7 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: Q2
Week 7 2014 Show in My Schedule
Wed 12 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: Q2
Week 8 2014 Show in My Schedule
Fri 21 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: V3
Week 9 2014 Show in My Schedule
Fri 28 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: V3
Week 10 2014 Show in My Schedule
Mon 3 mar 13:00-16:00 Seminarium
VT 2014
Seminar
Location: L44
Wed 5 mar 09:00-12:00 Seminarium
VT 2014
Seminar
Location: VSem
Wed 5 mar 13:00-16:00 Seminarium
VT 2014
Seminar
Location: V12
Fri 7 mar 13:00-16:00 Seminarium
VT 2014
Seminar
Location: M38
Feedback News