Sustainable Development in Developing Countries

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to the course Sustainable Development in Developing Countries

The course will start in November 2016. We will not use Bilda, but Canvas, the new system that will replace Bilda at KTH. The Canvas website will open in the end of November. There will be materials for you to read before the first class on November 4, if Canvas works as expected. See you in class!

Cecilia Sundberg

Välkommen till kurswebben!

Alla kurser på KTH använder inte kurswebben fullt ut i dagsläget. Kurswebben är däremot alltid öppen för studenter. Som student kan bidra med material i kurswikin ( t ex föreläsningsanteckningar och lästips), ställa frågor och diskutera kursen med andra studenter. Modereringsfunktionen fångar upp obesvarade frågor till myndigheten KTH och skickar dem vidare till rätt instans. På kurswebben hittar du även schemainformation om kursen. Mer om hur kurswebben fungerar

Welcome to the course website!

All courses at KTH are not using the course web in full. The course web is however always open to students. Students can provide input into the course wiki (eg lecture notes and tips on useful readings), ask questions and discuss the course with other students. There is a moderator function that captures unanswered questions to the public agency KTH and sends them on to the proper authorities. You can find information about the course schedule aswell on the course web. More information about the course web.

Teachers

Feedback News