Introduction to Industrial Technology

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till Introduktion till industriell teknik och hållbarhet, ML1500

I kursen kommer allt material som delas som föreläsningar och instruktioner ligga här på KTH social. Se i menyn till vänster om du är på dator. 

Det är även här ni teknologer lämnar in era uppgifter och rapporter.

En sida ligger i menyn som heter Studiebesök info, där du hittar grupper och vem som ska vara på vilket företag och när. Det är tre besök och det första är fredag 9e september.

Under samma flik ser du vilken intervjugrupp du tillhör.

Under Kursdokument ligger information om kursen som helhet inlämningar, projekt mm.

Deadlines ser du på själva inlämningen här på KTH social.

Lycka till!

/ Pernilla

Teachers

Feedback News