Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2017 Show in My Schedule
Tue 17 jan 08:00-10:00 Introduktionsföreläsning
VT 2017
Projektarbete
Location D2
Note: Startinfo

Martin Viklund

Tue 17 jan 10:00-12:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Wed 18 jan 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Fri 20 jan 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Week 4 2017 Show in My Schedule
Tue 24 jan 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Wed 25 jan 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Fri 27 jan 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Week 5 2017 Show in My Schedule
Tue 31 jan 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Wed 1 feb 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Fri 3 feb 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Week 6 2017 Show in My Schedule
Tue 7 feb 08:00-12:00 Modul
VT 2017
Projektarbete

Kl 10-12. Föreläsning i sal F2 ”Skriftlig rapportering av projekt”, Sören Östlund.
Frivillig men rekommenderas.

Wed 8 feb 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Fri 10 feb 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Week 7 2017 Show in My Schedule
Tue 14 feb 08:00-12:00 Modul
VT 2017
Projektarbete

Kl 8-10. Föreläsning i sal L1. Etik.

Wed 15 feb 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Fri 17 feb 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Week 8 2017 Show in My Schedule
Tue 21 feb 08:00-12:00 Modul
VT 2017
Projektarbete

Kl 8-10. Föreläsning i sal L1. Etik.

Wed 22 feb 13:00-17:00 Modul
VT 2017
Projektarbete

Kl 13-15. Föreläsning i sal L1. Etik.

Fri 24 feb 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Week 9 2017 Show in My Schedule
Tue 28 feb 08:00-12:00 Modul
VT 2017
Projektarbete

Kl 9-12. Rollspel i Etik, grupp 1-2, i sal Q22 och Q24.
För gruppindelning se mapp moduler.

Wed 1 mar 13:00-17:00 Modul
VT 2017
Projektarbete

Kl 13-16. Rollspel i Etik, grupp 3-4, i sal L42 och L44.
För gruppindelning se mapp moduler.

Fri 3 mar 13:00-17:00 Modul
VT 2017
Projektarbete

Kl 13-16. Rollspel i Etik, grupp 5-6, i sal M37 och M38.
För gruppindelning se mapp moduler.

Week 12 2017 Show in My Schedule
Tue 21 mar 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Wed 22 mar 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Fri 24 mar 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Week 13 2017 Show in My Schedule
Tue 28 mar 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Wed 29 mar 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Fri 31 mar 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Week 14 2017 Show in My Schedule
Tue 4 apr 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Wed 5 apr 13:00-17:00 Modul
VT 2017
Projektarbete

Kl 13-15. Föreläsning i Innovation i sal M1. Mats Danielsson, inst. för Fysik.

Fri 7 apr 13:00-17:00 Modul
VT 2017
Projektarbete

Kl 15-17. Föreläsning i Innovation. OBS! Föreläsningen flyttad till 19 april.

Week 16 2017 Show in My Schedule
Tue 18 apr 08:00-12:00 Modul
VT 2017
Projektarbete

Kl 10-12 Föreläsning i Innovation i sal Q1. Anna Abelin, Loredge.

Wed 19 apr 13:00-17:00 Modul
VT 2017
Projektarbete

Kl 15-17. Föreläsning i Innovation i sal M1. Magnus Mackaldener, Scania.
OBS! Flytt från 7 april.

Fri 21 apr 13:00-17:00 Modul
VT 2017
Projektarbete

Kl 13-15. Föreläsning i Innovation i sal F2. Marcus Helgesson, ForceBoard.

Week 17 2017 Show in My Schedule
Tue 25 apr 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Wed 26 apr 13:00-17:00 Modul
VT 2017
Projektarbete

Kl 15-17. Föreläsning i Innovation i sal F2.
15-16 Pia Wågberg, Innventia.
16-17 Mats Danielsson, inst. för Fysik.

Fri 28 apr 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Week 18 2017 Show in My Schedule
Tue 2 may 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Wed 3 may 13:00-17:00 Modul
VT 2017
Projektarbete

Föreläsning 13-15 i sal F2. ”Muntlig presentation av projekt”, Sören Östlund.
Frivillig men rekommenderas.

Fri 5 may 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Week 19 2017 Show in My Schedule
Tue 9 may 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Wed 10 may 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Fri 12 may 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2017
Projektarbete
Week 20 2017 Show in My Schedule
Mon 15 may 12:00-18:00 Slutredovisning, dag 1
VT 2017
Projektarbete
Location E/LV3 (Ljusgården, E), E32, E33, E34, ...
Note: Redovisning av KEX

Obligatorisk

Tue 16 may 08:00-15:00 Slutredovisning, dag 2
VT 2017
Projektarbete
Location E/LV3 (Ljusgården, E), E32, E33, E34, ...
Note: Redovisning av KEX

Obligatorisk

Feedback News