Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Kursen består av ett projektarbete omfattande ca 8 veckors heltidsarbete och tre mindre moduler, varav två obligatoriska, motsvarande totalt ca 2 veckors heltidsarbete. Nytt för VT18 är att innovationsmodulen är utbytt mot en modul i hållbar utveckling (obligatorisk). De andra två modulerna är etik (obligatorisk) samt muntlig och skriftlig presentation (frivillig). Projektdelen i kursen utförs vid en institution som står för handledning och all information som gäller projektarbetet.

Under VT18 kommer vi att använda kursens Social-sida (denna) för detaljerad information och schema. Kursens Canvas-sida är aktiv, men innehåller enbart en kort sammanfattning av kursen med länkar till Social. Studenter uppmanas därför att använda Social i första hand. När Canvas blir synkad med KTHs schemasystem kommer vi gå över till Canvas, men inte under VT18.

Notera att schemat innehåller seminarier i mindre grupper som inte alltid ligger parallellt. Var därför uppmärksam på gruppindelning (ännu ej klar) och vilka tillfällen i schemat som gäller för dig. En mer lättöverskådlig översikt över modulernas schema finner du här.

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter