Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Degree Project in Engineering Physics, First cycle

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen består av ett projektarbete omfattande ca 8 veckors heltidsarbete och två obligatoriska moduler, motsvarande totalt ca 2 veckors heltidsarbete. Dessutom ingår två föreläsningar om muntlig och skriftlig presentation (frivilliga men mycket starkt rekommenderade), samt möjlighet till provpresentation för oberoende lärare (också frivillig). Projektdelen i kursen utförs vid en institution som står för handledning och all information som gäller själva projektarbetet.

Kursens Social-sida (denna) används för allmän information året runt, framförallt under hösten då man gör KEX-val. Canvas kommer sedan användas för specifik information som rör registrerade studenter på en viss kursomgång, exempelvis för gruppindelning i moduler, samt för schema över muntliga presentationer i maj.

Teachers