Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Kursen består av ett projektarbete omfattande ca 8 veckors heltidsarbete och två obligatoriska moduler, motsvarande totalt ca 2 veckors heltidsarbete. Modulerna är hållbar utveckling och ingenjörsetik. Dessutom ingår två föreläsningar om muntlig och skriftlig presentation (frivilliga men mycket starkt rekommenderade), samt möjlighet till provpresentation för oberoende lärare (också frivillig). Projektdelen i kursen utförs vid en institution som står för handledning och all information som gäller själva projektarbetet.

Kursens Social-sida (denna) används för allmän information, framförallt under hösten då man gör KEX-val. Canvas kommer sedan användas för specifik information som rör registrerade studenter på en viss kursomgång, exempelvis för gruppindelning i moduler, samt för schema över muntliga presentationer i maj.

OBS! I schemat via TimeEdit ligger nu modulaktiviteterna inlagda, så att man kan se vilka tider som modulerna går. Tider som heter "seminarium" är obligatoriska, men ges i mindre grupper så alla sådana pass gäller inte för alla studenter. Gruppindelning kommer göras i Canvas under första kursveckan i januari efter kursstart. Mer info ges i modulflikarna.

I stora drag så ser planen för VT19 ut så här: Hållbar utveckling-modulen går 16/1 till 15/2, sedan går etikmodulen 19/2 till 1/3. Under tiden modulerna går är det viktigt att komma igång parallellt med sitt projektarbete. Därefter är hela mars och april renodlade för projektarbetet, och i maj redovisar man muntligt och skriftligt.

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter