Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 9 2020 Show in My Schedule
Fri 28 feb 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Week 10 2020 Show in My Schedule
Tue 3 mar 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Week 12 2020 Show in My Schedule
Tue 17 mar 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Wed 18 mar 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Fri 20 mar 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Week 13 2020 Show in My Schedule
Tue 24 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Sören Östlund
Location F2
Tue 24 mar 10:00-12:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Wed 25 mar 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Fri 27 mar 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Week 14 2020 Show in My Schedule
Tue 31 mar 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Wed 1 apr 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Fri 3 apr 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Week 15 2020 Show in My Schedule
Tue 7 apr 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Wed 8 apr 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Week 17 2020 Show in My Schedule
Tue 21 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Sören Östlund
Location F2
Tue 21 apr 10:00-12:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Wed 22 apr 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Fri 24 apr 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Week 18 2020 Show in My Schedule
Tue 28 apr 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Wed 29 apr 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Week 19 2020 Show in My Schedule
Tue 5 may 08:00-12:00 Seminarium
VT 2020
Seminar Teachers: Sören Östlund
Wed 6 may 13:00-16:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Nina Cyrén Wormbs
Location D1
Fri 8 may 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Week 20 2020 Show in My Schedule
Thu 14 may 08:00-17:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Location U41, U51
Note: KEX-konferens
Fri 15 may 08:00-17:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Location U41, U51
Note: KEX-konferens
Feedback News