Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 15 2021 Show in My Schedule
Mon 12 apr 15:00-18:00 Datorlaboration
VT 2021
Computer laboration Teachers: Susann Boij, Ulf Carlsson
Location: Digital
Tue 13 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital
Tue 13 apr 15:00-18:00 Datorlaboration
VT 2021
Computer laboration Teachers: Susann Boij, Ulf Carlsson
Location: Digital
Wed 14 apr 15:00-18:00 Datorlaboration
VT 2021
Computer laboration Teachers: Susann Boij, Ulf Carlsson
Location: Digital
Thu 15 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2021
Exercise Teachers: Susann Boij, Ulf Carlsson
Location: Digital
Week 16 2021 Show in My Schedule
Mon 19 apr 10:00-12:00 Övning
VT 2021
Exercise Teachers: Susann Boij, Ulf Carlsson
Location: Digital
Mon 19 apr 15:00-18:00 Datorlaboration
VT 2021
Computer laboration Teachers: Susann Boij, Ulf Carlsson
Location: Digital
Tue 20 apr 09:00-12:00 Datorlaboration
VT 2021
Computer laboration Teachers: Susann Boij, Ulf Carlsson
Location: Digital
Tue 20 apr 15:00-18:00 Datorlaboration
VT 2021
Computer laboration Teachers: Susann Boij, Ulf Carlsson
Location: Digital
Wed 21 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital
Thu 22 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2021
Exercise Teachers: Susann Boij, Ulf Carlsson
Location: Digital
Fri 23 apr 10:00-12:00 Övning
VT 2021
Exercise Teachers: Susann Boij, Ulf Carlsson
Location: Digital
Week 17 2021 Show in My Schedule
Mon 26 apr 15:00-18:00 Datorlaboration
VT 2021
Computer laboration Teachers: Susann Boij, Ulf Carlsson
Location: Digital
Tue 27 apr 15:00-18:00 Datorlaboration
VT 2021
Computer laboration Teachers: Susann Boij, Ulf Carlsson
Location: Digital
Wed 28 apr 15:00-18:00 Datorlaboration
VT 2021
Computer laboration Teachers: Susann Boij, Ulf Carlsson
Location: Digital
Thu 29 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital
Thu 29 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2021
Exercise Teachers: Susann Boij, Ulf Carlsson
Location: Digital
Fri 30 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2021
Exercise Teachers: Susann Boij, Ulf Carlsson
Location: Digital
Week 18 2021 Show in My Schedule
Tue 4 may 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2021
Projektarbete Teachers: Susann Boij, Ulf Carlsson
Location: Digital, Munin
Note: Sal: Munin och MWL-lab
Wed 5 may 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2021
Projektarbete Teachers: Susann Boij, Ulf Carlsson
Location: Digital, Munin
Note: Sal: Munin och MWL-lab
Thu 6 may 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2021
Projektarbete Teachers: Susann Boij, Ulf Carlsson
Location: Digital, Munin
Note: Sal: Munin och MWL-lab
Week 19 2021 Show in My Schedule
Tue 11 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital
Wed 12 may 13:00-15:00 Övning
VT 2021
Exercise Teachers: Susann Boij, Ulf Carlsson
Location: Digital
Week 20 2021 Show in My Schedule
Fri 21 may 13:00-17:00 Övning
VT 2021
Exercise Teachers: Susann Boij, Ulf Carlsson
Location: Digital
Week 21 2021 Show in My Schedule
Mon 24 may 08:00-10:00 Kontrollskrivning
VT 2021
Test
Location: Digital
Note: KS 3
Week 23 2021 Show in My Schedule
Tue 8 jun 08:00-13:00 Tentamen
VT 2021
Examination
Location: Digital
Note: TEN1 och TEN2
Feedback News