Noise and Vibration Control

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkomna till SD1120 Ljud och vibrationer!

Kursbok Wallin, H.P. et al., Ljud och vibrationer. MWL, KTH, finns att köpa (pris 250 kr.) på Farkost och flygs utbildningsexpedition, Teknikringen 8D, mån-fre 10:00-13:00.

Övrigt kursmaterial för kursen  och kursinformation kommer att finnas på Canvassidan för årets kursomgång.

Du får tillgång till kursen på Canvas när du har registrerat dig på webben.

För omregistrering på kursen kontakta utbildningsexpeditionen@ave.kth.se.

Teachers

Feedback News